Podatek akcyzowy – nowelizacja ustawa i najważniejsze zmiany. Wsparcie dla uczciwych przedsiębiorców wprowadza ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta 8 kwietnia br. Ustawa zawiera pakiet kilkunastu rozwiązań uszczelniających system podatku akcyzowego, które pozwolą na poprawę warunków funkcjonowania uczciwie działających przedsiębiorców i znacznie utrudnią proceder firmom działającym w tzw. szarej strefie.

  • W maju br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.
  • Pakiet akcyzowy uszczelni system i pomoże wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym samochodów osobowych.
Podatek akcyzowy - nowelizacja ustawa i najważniejsze zmiany  - meżczyzna tankuje auto na stacji benzynowej
Podatek akcyzowy – nowelizacja ustawa i najważniejsze zmiany

Podatek akcyzowy – najważniejsze zmiany

Wprowadzenie obowiązku składania elektronicznych deklaracji akcyzowych

Z wyłączeniem tych, które są składane przez osoby fizyczne. Ponadto ewidencji i innych dokumentacji w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi. Dzięki temu skróci się czas na załatwienie sprawy zarówno z punktu widzenia urzędu jak i podatnika.

Uszczelnienie systemu uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych

Zmiana znacznie utrudni uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. „słupy”. Dzięki zmianom w prawie urzędowi łatwiej będzie odmówić wydania zezwolenia akcyzowego, gdy będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że wnioskujący nie będzie płacił akcyzy, np. gdy nie ma środków ani doświadczenia, które pozwoliłyby mu na prowadzenie działalności, którą deklaruje urzędowi.

Uszczelnienie systemu poboru akcyzy w zakresie paliw opałowych

Łatwiejsze będzie zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, np. w samochodach.

Uszczelnienie system poboru akcyzy dotyczące alkoholu etylowego skażonego

Przede wszystkim nowe przepisy utrudnią odzyskiwanie alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony. Taki alkohol jest przez przestępców częściowo, często niewystarczająco, odkażany. Następnie służy do produkcji nielegalnych napojów alkoholowych, których konsumpcja może powodować poważne choroby.

Uszczelnienie system poboru akcyzy dotyczące paliw żeglugowych

Zmiany przede wszystkim ograniczą oszustwa w zakresie paliwa zwolnionego z akcyzy na potrzeby statków śródlądowych i rybackich. Takie paliwo często wykorzystywane jest często do innych pojazdów. Warunkiem zwolnienia z akcyzy stanie się wpisanie statku, na którego potrzeby kupuje się paliwo, do odpowiedniego rejestru, tak aby można było zweryfikować, czy statek w rzeczywistości pływa albo jest zdolny do pływania.

Uszczelnienie system poboru akcyzy od samochodów osobowych

Wdrażane przepisy utrudnią rejestrację samochodów osobowych jako ciężarowe – celem uniknięcia płacenia akcyzy.

Źródło: gov.pl