PIT na maila? Działy HR i rekruterzy w Polsce coraz chętniej korzystają z rozwiązań online, takich jak elektroniczny obieg dokumentów czy kwalifikowany podpis elektroniczny. Już teraz PIT-11 wielu pracowników otrzymuje drogą elektroniczną. Z kolei PIT-4R jest przyjmowany przez urzędy skarbowe wyłącznie w tej formie. Co jeszcze zmieniło się w sposobie działania działów HR? Jaki wpływ ma na to upowszechnienie kwalifikowanego e-podpisu?

Jeszcze przed pandemią wiele firm rozpoczęło przenoszenie licznych procesów do świata online. W jej trakcie działania te znacząco przyspieszyły. Elektroniczny obieg dokumentów czy używanie e-podpisu kwalifikowanego stało się istotne na wielu frontach działania przedsiębiorstw. Od rekrutacji, przez codzienne obowiązki kadrowe i podpisywanie wniosków urlopowych, po wysyłkę PIT-ów.

PIT-11 można wysłać mailem?

W 2022 roku formularz PIT-11 musi trafić do Urzędu Skarbowego do końca stycznia. Pracownicy powinni go otrzymać z kolei do 28 lutego. To ostateczny termin dostarczenia informacji do podatnika (pracownika). W przeszłości zwykle przekazywano dokument do rąk własnych lub wysyłano go listem poleconym.

Aktualnie dział kadr może przesłać PIT-11 drogą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że – podobnie jak w przypadku dokumentu papierowego – musi pod nim widnieć podpis zatrudnionej osoby. Pracodawca może – za pomocą platformy SIGNIUS Professional – przesłać drogą mailową do pracownika link do dokumentu PIT-11 do podpisu. Pracownik może go podpisać kwalifikowanym lub zaawansowanym e-podpisem online, w ciągu kilku minut. Pozwala to nie tylko zredukować koszty druku i wysyłki listu do wszystkich pracowników, ale także zaoszczędzić czas związany z adresowaniem, pakowaniem do kopert itd.

PIT na maila? Rekruterzy i działy HR coraz częściej działają online - kobieta siedzi prze ekranem komputera z dokumentami w ręku.
PIT na maila? Rekruterzy i działy HR coraz częściej działają online

Opcja wysyłki PIT-11 drogą elektroniczną to kolejny krok do cyfryzacji całego procesu rozliczania rocznego. Przykładowo, już od 2019 roku Urzędy Skarbowe przyjmują od pracodawców roczną informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (na formularzu PIT-4R) wyłącznie drogą elektroniczną.

Cyfryzacja na wielu poziomach

Dzięki łatwej dostępności kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownicy nie muszą składać wniosków urlopowych w wersji papierowej. Mogą skorzystać z kwalifikowanego e-podpisu i złożyć wniosek w formie elektronicznej. Podobnie działy HR i przełożeni, którzy wnioski te mogą podpisywać i archiwizować online.

Kwalifikowany podpis elektroniczny, dzięki zgodności z polską ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz z unijnym rozporządzeniem eIDAS, ma taką samą moc prawną w dokumencie elektronicznym, jak podpis odręczny w obiegu dokumentów papierowych. Dzięki temu za jego pomocą można złożyć podpis również na umowie o pracę, umowie NDA czy choćby na protokole odbioru. Dzięki e-podpisowi, firmy mogą gromadzić dokumenty w teczkach pracowniczych w formie elektronicznej. Ogranicza to koszty, ale pozwala też zaoszczędzić czas i dużo miejsca, które byłoby potrzebne na regały z segregatorami. Kwalifikowany e-podpis usprawnia liczne procesy, które można zrealizować za pomocą kilku kliknięć.

Rekruterzy też stawiają na efektywność

Z możliwości kwalifikowanego e-podpisu firmy korzystają również na etapie rekrutacji. Szczególnie w czasie pandemii, wiele procesów zatrudniania nowych członków zespołu przeprowadzanych jest całkowicie online. A ze względu na rosnące zainteresowanie pracą zdalną, często mija nawet kilka miesięcy od podpisania umowy do momentu pierwszej wizyty pracownika w biurze. Do rozpoczęcia współpracy konieczne jest jednak podpisanie umowy czy choćby weryfikacja tożsamości kandydata. Rozwiązanie wypracowane wspólnie przez EuroCert i SIGNIUS umożliwia uzyskanie podpisu kwalifikowanego i podpisywanie nim dokumentów w kilka minut. A to dzięki szybkiemu i wygodnemu procesowi potwierdzania tożsamości. Odbywa się on poprzez wideoweryfikację przeprowadzoną przez wykwalifikowanego specjalistę. Za pomocą platformy SIGNIUS Professional oraz dzięki usłudze oferowanej przez EuroCert można podpisać z kandydatem elektronicznie list intencyjny. W kolejnym kroku, już po przeprowadzonych negocjacjach, obie strony mogą złożyć podpis na właściwej umowie o pracę. Korzystając z e-podpisu kwalifikowanego można także zawrzeć z pracownikiem umowę zlecenie, umowę o dzieło czy kontrakt menedżerski.

Źródło: EuroCert, SIGNIUS