Home Aktualności Państwa nordyckie na liście najbogatszych krajów świata

Państwa nordyckie na liście najbogatszych krajów świata

Analiza opracowana przez miesięcznik Global Finance Magazine prezentuje ranking najbogatszych państw świata. Lista powstała w oparciu o wysokość  produktu krajowego  brutto (PKB) danego kraju wyrażonego  w parytecie siły nabywczej i w przeliczeniu na mieszkańca, co pozwala uwzględnić ogólnie ujęte różnice w kosztach utrzymania w poszczególnych państwach.

Wartości PKB wyrażone są w umownej walucie dolarów międzynarodowych, odzwierciedlając  przelicznik kursu wymiany i wyrównanie parytetu siły nabywczej obliczone dla danego roku.

Najwyżej spośród państw nordyckich uplasowała się w rankingu Norwegia, zajmując pozycję szóstą, z kwotą PKB per capita na poziomie 67 619,10. Szwecja zajęła miejsce 17., przy PKB o wartości 46 386,42, natomiast Dania znalazła się na pozycji 21. z PKB 45 800,36. Kolejne kraje nordyckie na liście to Islandia na miejscu 23. (PKB  44 575,14) oraz Finlandia na pozycji 26. (PKB  41 393,81).

Za najbogatsze państwo świata uznany został Katar, z PKB per capita na poziomie 146 011,85. Kolejne kraje to Luksemburg i Singapur. Polska znalazła się na miejscu 47. listy, z PKB o wartości 25 703,48.

Z kolei najbiedniejsze kraje świata to według autorów opracowania Malawi, Demokratyczna Republika Konga oraz Republika Środkowoafrykańska, przy czym PKB tej ostatniej to 639 937 dolarów międzynarodowych per capita.

 

źródło: SPCC