Home Aktualności Oszustwa podatkowe w zakresie VAT

Oszustwa podatkowe w zakresie VAT

Roczny uszczerbek krajów UE z tytułu wyłudzeń VAT stanowi równowartość PKB Bułgarii.

Oszustwa podatkowe w zakresie VAT są coraz bardziej powszechne. O skali problemu świadczą szacunki Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi wyłudzenia VAT to uszczerbek w dochodach państw członkowskich rzędu 45-53 mld EUR rocznie.

Oszuści wyłudzający VAT wykazują się dużą mobilnością międzybranżową – w tym samym czasie są w stanie wyłudzać VAT na wielu grupach towarowych. Skala i wszechobecność wyłudzeń spowodowała, iż przeciwdziałanie zjawisku stanowi priorytet rządów krajów UE.

Organy podatkowe prezentują bardziej zdecydowane podejście w odzyskiwaniu utraconych wpływów budżetowych. W praktyce niestety obowiązek przeciwdziałania zjawisku wyłudzeń VAT często jest przerzucany na uczciwych podatników. Już teraz odczuwają oni skutki uwikłania w oszukane łańcuchy transakcji – karuzele VAT.