Home Aktualności Ograniczone kompetencje RPP względem NBP?

Ograniczone kompetencje RPP względem NBP?

Rada Polityki Pieniężnej straci uprawnienie do przyjmowania sprawozdania finansowego NBP, zgodnie z przyjętym 17 czerwca 2014 r. projektem założeń nowelizacji ustawy o NBP przez Radę Ministrów. Jak ostrzega FOR nowelizacja ustawy ogranicza kompetencje Rady Polityki Pieniężnej. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, którego celem jest m.in. monitoring działalności NBP, będzie leżało jedynie w gestii rządu. Jest to sprzeczne z zasadami nadzoru korporacyjnego OECD. Watro dodać, że Zarząd NBP przejmie od RPP kompetencję w zakresie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe NBP.

Źródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju