Home Aktualności Od 1 lipca br. niższe koszty akceptacji kart płatniczych

Od 1 lipca br. niższe koszty akceptacji kart płatniczych

Ministerstwo Finansów informuje, że od lipca 2014 roku można się spodziewać wyraźnego obniżenia kosztów akceptowania kart płatniczych przez punkty handlowo-usługowe). Ma to związek z nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która znacznie redukuje wysokość jednej z głównych opłat, ponoszonych przez punkty handlowo-usługowe na rzecz agentów rozliczeniowych z tytułu przyjmowania płatności kartami płatniczymi.

Aktualnie stawka opłaty interchange nie może przekroczyć 0,5 proc. wartości jednostkowej krajowej transakcji płatniczej, dokonanej przy użyciu karty płatniczej. Dotychczas stawki te nie były regulowane ustawowo i, jak wynika z badań rynku finansowego, wynosiły średnio ok. 1,6 proc. (przed 2013 r.) i ok. 1,2 proc. do lipca 2014 r.  Ministerstwo Finansów przypomina, że w przypadku ustalenia w umowie wyższej stawki opłaty interchange niż wskazana w ustawie, należy stosować maksymalną stawkę ustawową. Należy pamiętać, że na polskim rynku usług płatniczych działa kilkunastu niezależnych agentów rozliczeniowych, warto więc zapoznać się z ofertą przynajmniej kilku z nich aby wybrać najbardziej opłacalne rozwiązanie. Obniżka podstawowej opłaty z tytułu przyjmowania płatności kartami płatniczymi powinna stanowić zachętę do rozpoczęcia akceptacji kart przez punkty handlowo-usługowe, które dotychczas nie oferowały takiej możliwości płatności klientom. Jednocześnie dla tych punktów, które taką opcję już oferują, spadną koszty obsługi transakcji bezgotówkowych.

Należy również zaznaczyć, że na całość opłat ponoszonych przez punkty akceptujące płatności kartami płatniczymi, poza opłatą interchange, składają się także inne koszty, np. z tytułu dzierżawy terminali płatniczych czy marży pobieranej przez agentów rozliczeniowych.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów, Departament Rozwoju Rynku Finansowego