Home Aktualności Ochrona firmy na każdym etapie celem nowego Prawa restrukturyzacyjnego

Ochrona firmy na każdym etapie celem nowego Prawa restrukturyzacyjnego

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie, prawne narzędzia do przeprowadzania efektywnej restrukturyzacji, sprawne przeprowadzenie upadłości oraz nowy start w biznesie to najważniejsze cele nowego Prawa restrukturyzacyjnego przygotowanego przez Ministra Sprawiedliwości we współpracy z Ministrem Gospodarki.

Podczas debaty Nowe prawo restrukturyzacyjne – „druga szansa” dla firm, korzystna dla rozwoju gospodarczego”, która odbyła się 22 stycznia br. w Krajowej Izbie Gospodarczej Warszawie,  podsekretarz stanu w MG Mariusz Haładyj omówił najważniejsze rozwiązania na rzecz zmian w regulacjach dotyczących upadłości firm. – Celem nowego prawa restrukturyzacyjnego jest maksymalna ochrona wartości ekonomicznej firmy i zapewnienie przedsiębiorstwu szansy na gospodarcze przeżycie. Upadłość i likwidacja, pojmowana jako ostateczność, ma być szybka i tania – powiedział. Poinformował, że projekt prawa restrukturyzacyjnego jest obecnie na etapie prac parlamentarnych.

Projekt wpisuje się w przyjętą 22 lipca 2014 r. przez Radę Ministrów Politykę Nowej Szansy, która udostępnia katalog instrumentów na rzecz ograniczania ryzyka likwidacji i sprawnego przeprowadzenia upadłości przedsiębiorstw. Zaproponowano w niej bardziej aktywne podejście do stosowania prawa upadłościowego i naprawczego, podkreślając jednocześnie konieczność większego upowszechnienia procesu naprawy przedsiębiorstw.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki