„Nowoczesny Menedżer Administracji Publicznej”- Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza na studia podyplomowe. 23 Października rusza kolejna edycja Studiów Podyplomowych „Nowoczesny Menedżer Administracji Publicznej”, są jeszcze wolne miejsca.

Celem studiów jest poszerzenie horyzontów rozwojowych słuchaczy i wskazanie przyszłościowych kierunków ewolucji dla administracji publicznej, oraz przygotowanie studentów do kształtowania kierunków zmian w zarządzanych organizacjach.

Program umożliwia propagowanie koncepcji nowego zarządzania w sektorze publicznym opierającego się na:

  • osiąganiu wyników poprzez orientację na celu, a nie na sztywnych procesach,
  • transformacji tradycyjnej administracji publicznej w kierunku modelu kładącego dużo większy nacisk na zaangażowanie oraz personalną odpowiedzialność osób zarządzających,
  • poszukiwaniu rozwiązań mających na celu odejście od klasycznej biurokracji w kierunku stworzenia bardziej elastycznych warunków zatrudnienia, pracy i organizacji,
  • stawianiu przed organizacją i przed pracownikami celów jasno wytyczonych, których zakres wykonania jest możliwy do oceny za pomocą sprecyzowanych wskaźników,
  • poddaniu części zadań realizowanych przez sektor publiczny weryfikacji przez sektor prywatny oraz czynnik społeczny,
  • wymianie doświadczeń z biznesem i zapożyczanie skutecznych rozwiązań sprawdzających się w sektorze prywatnym,
  • kształtowaniu wśród zarządzających postaw menedżerskich, liderskich oraz odchodzeniu od roli kierowniczej.

Studia są narzędziem do poszerzenia wiedzy o zarządzaniu i wzmocnienia kompetencji menedżerskich oraz dają możliwość wyspecjalizowania się w wybranych zadaniach realizowanych przez administrację publiczną.

Wejdź na stronę https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/nowoczesny-menedzer-administracji-publicznej i zapisz się na studia na Akademii Leona Koźmińskiego.

Przeczytaj także: Jak budować wizerunek pracodawcy, czyli employer branding w praktyce

Jak budować wizerunek pracodawcy, czyli employer branding w praktyce. Badania pokazują, że rynek pracy zdrowieje po pandemii COVID-19, a spadające bezrobocie i towarzyszący mu wzrost przeciętnej płacy oznaczają, że obecnie największym wyzwaniem dla pracodawcy jest pozyskanie nowego pracownika i ograniczenie rotacji już zatrudnionych. Świadome budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy należy obecnie do standardowych działań każdej organizacji. Jednak, czy w dobie błyskawicznego przepływu informacji komunikaty przygotowywane przez organizację mają jeszcze moc? Czy dziś nie ważniejszy jest spontaniczny i naturalny głos pracownika?