Nowe zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K). Wdrożenie nowego wzoru dokumentu JPK_VAT z deklaracją planowane jest od rozliczenia za styczeń 2022 r. Jednocześnie będzie poprzedzone konsultacjami podatkowymi.   

  • Dla rozliczeń podatku od towarów i usług za okresy lipiec – grudzień 2021 r. obowiązują aktualne struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)
  • W ten sposób ograniczymy wielokrotne modyfikacje istniejących rozwiązań informatycznych.
  • Jednorazowa aktualizacja struktury JPK_VAT z deklaracją. Będzie ona uwzględniała wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r.
Nowe zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)  - kalkulator, umowa i długopis leżą na stole.
Nowe zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)

Aby umożliwić sprawne rozliczanie podatku od towarów i usług za okresy od lipca do grudnia 2021 r., stosuje się obecnie strukturę JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K).

Przy jej wypełnianiu:

1. Nie stosujemy oznaczenia MPP zarówno w części sprzedażowej, jak i zakupowej ewidencji – nie należy  wypełniać tego pola.
2. Nie stosujemy oznaczenia transakcji  SW – nie należy wypełniać tego pola.
3. Stosujemy oznaczenie EE dla każdej z poniższych rodzajów transakcji:

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany definicji dla wybranych grup towarów i usług (GTU). Ponadto wybranych procedur, które należy stosować już od 1 lipca 2021 r., pomimo braku zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją.

Przypominamy, że do czasu zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją dalej obowiązuje zalecenie przejściowego sposobu oznaczania kodem „GB” transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Frankowicze wygrywają z bankami

Ani lockdown ani pandemia nie zatrzymały Frankowiczów. Ci masowo składają pozwy w sądach przeciwko bankom i w przytłaczającej większości wygrywają procesy. Odsetek zwycięskich dla nich spraw mocno przekracza 90%. A to sprawia, że chętnych by pozwać bank jest coraz więcej o czym w najnowszym odcinku programu Szczerze o pieniądzach mów mec. Wojciech Bochenek z Kancelarii Radców Prawnych Bochenek i Wspólnicy. Zaprasza Ernest Bodziuch.