Home Aktualności Nowe zasady opodatkowania VAT dla e-commerce

Nowe zasady opodatkowania VAT dla e-commerce

W dniu 5 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyjęła nowe regulacje w zakresie pakietu VAT dotyczące handlu elektronicznego, opodatkowania sektora cyfrowego i współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania oszustw w VAT.

Nowy system ułatwi konsumentom i przedsiębiorstwom, w szczególności nowo powstałym przedsiębiorcom (start-upom) oraz firmom sektora MŚP, kupowanie i sprzedawanie towarów za granicę w Internecie. Pomoże także państwom członkowskim odzyskać szacowane obecnie na 5 miliardów euro straty z VAT-u ponoszone każdego roku na sprzedaży internetowej.

Nowe przepisy zapewnią, że podatek VAT będzie płacony w państwie członkowskim konsumenta końcowego, co doprowadzi do bardziej sprawiedliwego podziału dochodów podatkowych między państwa członkowskie UE. Nowe regulacje będące elementem strategii jednolitego rynku cyfrowego mają ułatwić pobór podatku VAT od towarów i usług online, dostosowując system VAT do realiów gospodarki cyfrowej.

Harmonogram zmian :

– wprowadzenie do 2019 r. środków uproszczeniowych dla wewnątrzunijnej sprzedaży usług elektronicznych

– rozszerzenie do 2021 r. punktu kompleksowej obsługi na sprzedaż towarów na odległość zarówno wewnątrz UE, jak i z państw trzecich oraz zniesienie zwolnienia z VAT małych przesyłek.

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej państwa członkowskie mają czas do 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2020 r. na przeniesienie stosownych przepisów dyrektywy do krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych.

Rozporządzenie o współpracy administracyjnej będzie miało zastosowanie od 1 stycznia 2021 r.