Nowa rzeczywistość przewoźników. 21 maja br. weszły w życie nowe przepisy nakazujące firmom zajmującym się transportem międzynarodowym posiadanie licencji wspólnotowej oraz wypisu na każdy pojazd. Za brak licencji firmie transportowej grozi kara w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową. Ponadto także utrata dobrej reputacji. Wiele firm nie ma jeszcze niezbędnych uprawnień, by wyruszyć w trasę po wprowadzeniu nowych przepisów, wynikających z Ustawy o transporcie drogowym i pakietu mobilności. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby ubiegać się o licencję wspólnotową? Jakie dokumenty są niezbędne do wyrobienia licencji i ile ona kosztuje?

Do ubiegania się o licencję wspólnotową niezbędne jest spełnienie określonych wymogów przez przewoźników:

 • posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • dostępu do bazy transportowej z wymaganą liczbą miejsc parkingowych. Odpowiadającą przynajmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez firmę do organu, który wydaje zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • posiadania dobrej reputacji, stanowiącej warunek prowadzenia działalności, co oznacza, że przewoźnik nie może być skazany za poważne przestępstwa ani nie mogą ciążyć  na nim sankcje za poważne naruszenia, a zwłaszcza dotyczące przepisów wspólnotowych związanych z transportem drogowym,
 • posiadania zdolności finansowej, która wynosi 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy dodatkowy, wykorzystany pojazd,
 • wyznaczyć zarządzającego transportem, który posiada certyfikat kompetencji zawodowych,
 • kierowcy, którzy są spoza Unii Europejskiej muszą posiadać dodatkowo świadectwo kierowcy i wypis z licencji na każdy pojazd.
Nowa rzeczywistość przewoźników - mężczyzna siedzi przy biurku i liczy na kalkulatorze.
Nowa rzeczywistość przewoźników

Warto zaznaczyć, że wykazanie zdolności oraz kompetencji zawodowych jest bardziej złożoną kwestią. Zabezpieczenie finansowe powinno zawierać informacje o kapitale firmy w długoterminowej perspektywie. Ponadto o dysponujących środkach rezerwowych, a także być okazane na podstawie sprawozdania, potwierdzonego przez osoby trzecie. Certyfikat kompetencji zawodowych związany jest z wymogiem dobrej reputacji i jest potwierdzeniem doświadczenia oraz wiedzy przewoźnika.

Jakie dokumenty są niezbędne do wyrobienia licencji i ile ona kosztuje?

Opłata za wyrobienie licencji na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji, jeśli jej ważność wynosi do 5 lat. Jeśli jednak przewoźnik chce wyrobić licencję na okres dłuższy – do 10 lat – będzie musiał zapłacić 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji. Dodatkowo trzeba doliczyć koszty związane z uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych – 800 zł. Ponadto ze zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, niezbędnym do wydania licencji – 1000 zł.

Aby uzyskać licencję wspólnotową trzeba przygotować pakiet dokumentów:

 • oryginał wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5 tony i < 3,5 tony – druk LM1,
 • oryginał oświadczenia osoby zarządzającej transportem,
 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej, zapewniające podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Na całość taboru, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w wysokości 1800 euro na pierwszy pojazd i 900 eurona kolejny pojazd,
 • oryginał oświadczenia dotyczącego bazy eksploatacyjnej (załącznik OB),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem,
 • oryginał oświadczenia o niekaralności (załącznik ON) przedsiębiorcy/ wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem,
 • oryginał wykazu pojazdów (załącznik WPCM),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Na tym nie koniec zmian dla przewoźników. Kolejne przepisy związane z wymogiem posiadania tachografów i przestrzeganiem przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, jak dla kierowców ciężarówek zaczną obowiązywać od 1 lipca 2026 roku.

Źródło: Inelo