Nawet 50 mln zł dla MŚP otwartych na podbój rynków zagranicznych. Można już składać wnioski o dofinansowanie kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne w konkursie Internacjonalizacja MŚP. Konkurs organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Działanie jest finansowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Jego budżet to 50 mln zł.

Po unijne wsparcie mogą się zgłaszać mikro-, małe i średnie firmy z siedzibą lub oddziałem w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł.

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć wsparcie muszą posiadać co najmniej jeden wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Nawet 50 mln zł dla MŚP na podbój rynków zagranicznych - mężczyzna układa monety jedna na drugiej w oddzielnych rosnących słupkach.
Nawet 50 mln zł dla MŚP na podbój rynków zagranicznych

Koronawirus wywrócił wiele segmentów światowej gospodarki do góry nogami. Z jednej strony mamy do czynienia z przerwaniem łańcuchów dostaw, z drugiej zmieniły się potrzeby rynków. Kłopoty jednych firm to dla innych okazja do wejścia na nowe rynki. Czas pandemii Covid-19 to dobry czas na rozwój przez zwiększanie lub rozpoczęcie eksportu.

Budżet konkursu wynosi 50 mln. zł

Wsparcie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności. Dodatkowo na udziału w międzynarodowych targach i wystawach lub misjach gospodarczych. Ponadto także na koszty nabycia środków trwałych. Ponadto wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego.

Na ten cel można uzyskać nawet 800 tys. zł. Jeśli firma chce rozpocząć sprzedaż swojego produktu w co najmniej jednym kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Jeśli docelowym rynkiem zagranicznym wskazanym we wniosku jest jedno z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, maksymalne dofinansowanie wynosi 550 tys. zł.

Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln. zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku. Natomiast sam projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące.

Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach jednej rundy. Wnioski o dofinansowanie można składać do 27 maja 2021 r.

Więcej informacji o konkursie

Źródło: PARP