Home Aktualności Naucz się o ppp on-line

Naucz się o ppp on-line

Istnieje możliwość skorzystania z internetowego kursu na temat ppp organizowanego przez Bank Światowy i Organizację Narodów Zjednoczonych (UNECE).

Kurs rozpocznie się 1 czerwca 2015 r., jest bezpłatny, prowadzony w języku angielskim, a rejestracja nie jest ograniczona.  Celem jest umożliwienie szerokiej grupie odbiorców poznania mechanizmów ppp i wpływu tej formuły na realizację projektów infrastrukturalnych.

Na materiały do nauki składają się m.in. filmy prezentujące  wprowadzenie modelu PPP, wykłady, debaty, dyskusje. Kurs daje możliwość uzyskania wiedzy dotyczącej ppp, poprzez kontakt z ekspertami i pozyskanie informacji na temat możliwości i wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

źródło: Platforma Partnerstwa Publiczno-Prawnego