Home Aktualności MG wspiera przedsiębiorców z sektora olejów opałowych

MG wspiera przedsiębiorców z sektora olejów opałowych

Obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. ustawa o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej wprowadza m.in. istotne zmiany w zakresie rozliczeń podatku akcyzowego z tytułu obrotu olejami opałowymi. MG szacuje, że nowe rozwiązania dotyczą prawie 9 000 podmiotów gospodarczych.

Propozycje resortu gospodarki, opracowane we współpracy z Ministerstwem Finansów obejmują m.in. zmniejszenie obowiązków administracyjnych poprzez redukcję zakresu danych określonych w miesięcznym zestawieniu oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów akcyzowych do celów opałowych. Celem wprowadzonych zmian jest również umożliwienie wszystkim podmiotom zastępowania dotychczasowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe, oświadczeniami składanymi w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą.

Ponadto ustawa wprowadza możliwość odstąpienia od wyższej stawki akcyzy w stosunku do paliw opałowych, gdy przedsiębiorca wprawdzie nie dopełnił formalnie przepisów dotyczących oświadczeń,  ale użył paliwa zgodnie z przeznaczeniem. W tym przypadku konieczne będzie postępowanie podatkowe, kontrolne lub kontrola podatkowa, które ustali cel użycia paliwa.

Nowe przepisy zakładają również odstąpienie od stosowania stawki „sankcyjnej” w sytuacji, w której sprzedawca olejów nie złożył lub uchybił terminowi przekazania do organu celnego miesięcznego zestawienia oświadczeń od nabywców paliwa. W takich przypadkach konsekwencje będą wynikały z kodeksu karno-skarbowego i będą takie jak za niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej czy też wymaganej przepisami prawa podatkowego informacji podatkowej.

Resort gospodarki szacuje, że wynikające z nowych regulacji zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, przyniesie oszczędności w wysokości 0,13 mln zł rocznie.

 źródło: Ministerstwo Gospodarki