Home Aktualności MG wraz z MF tworzą pakiet instrumentów antykryzysowych

MG wraz z MF tworzą pakiet instrumentów antykryzysowych

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Ministerstwem Finansów tworzy Pakiet interwencyjny oraz instrumenty dla jego realizacji, który będzie wsparciem dla potrzeb regionów Polski poddanym nagłym zmianom strukturalnym w przemyśle. Rozwiązania będą miały charakter ustawy, a pierwszym beneficjentem mogą być województwa Śląskie i Małopolskie. – Dzisiaj rozpoczynamy proces konsultacji instrumentów finansowych i prawnych a 15 maja przedstawimy je Zespołowi ds. Industrializacji Śląska – powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik 20 kwietnia 2015 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Diagnoza i propozycje narzędzi przeciwdziałania deindustrializacji wypracowane zostały we współpracy z przedstawicielami samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu województwa śląskiego i małopolskiego. – Propozycje naszych rozwiązań dzisiaj przedstawimy wiceprzewodniczącemu KE Jyrki  Katainenowi i komisarz Elżbiecie Bieńkowskiej w odniesieniu do zastosowaniu  Planu Junkera w finansowaniu części planu – dodaje wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Ustawa interwencji industrializacyjnej składa się z 5 grup instrumentów, które tworzą tzw. Pakiet Industrializacyjny:

 1. Wsparcie istniejącego przemysłu i firm otoczenia.
 • ustawa deregulacyjna z ułatwieniami rozliczeń z fiskusem dla firm objętych sytuacją kryzysową,
 • narzędzia sektorowe BGK w formie gwarancji dla banków obsługujących firmy objęte sytuacją kryzysową,
 • dodatkowe narzędzia proeksportowe dla firm objętych sytuacją kryzysową,
 • uzupełnienie ustawy kryzysowej do obniżenia czasowego opłat ZUS i zapewnienia elastyczności zatrudnienia.
 1. Wsparcie pozyskiwania nowego przemysłu i rozwoju nowoczesnych branż.
 • priorytetyzacji infrastruktury komunikacyjnej – szczególnie drogowej,
 • przekazanie gruntów spółek skarbu państwa niezbędnych do rozwoju infrastruktury przemysłowej,
 • stworzenie sieci parków przemysłowych w miejscach wymagających interwencji.
 • zwiększenie akwizycji międzynarodowej nowych projektów inwestycyjnych w branżach przyszłościowych (m.in. branży lotniczej, chemicznej, biotechnologicznej, motoryzacyjnej czy centrum usług wspólnych),
 • zwiększenie intensywności wsparcia na terenie objętym kryzysem.
 1. Wsparcie badań i innowacji dla przemysłu.
 • zestawienie project pipline z projektów kluczowych B+R i objęcie ich statusem priorytetu w Programach europejskich i krajowych,
 • zbudowanie instrumentu finansowania infrastruktury technologicznej na tym terenie.
 1. Rewitalizacja infrastruktury przemysłowej i społecznej.
 • stworzenie instrumentów prośrodowiskowych dla inwestujących przedsiębiorstw przemysłowych w celu rozwoju ich działalności i rewitalizacji terenów będących w ich posiadaniu,
 • rewitalizacji infrastruktury mieszkaniowej w celu zwiększenia atrakcyjności i dopasowania do wymogów środowiskowych.
 1. Wsparcie społeczne i dopasowanie kadr do przyszłej struktury przemysłu.

Zestawienie instrumentów rynku zatrudnienia i dopasowania edukacji do potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych, w tym wyposażenie szkół i firm w infrastrukturę edukacyjną

Główne źródła finansowania:

 • środki europejskie,
 • środki budżetu państwa (NFOŚIGW, BGK, Spółki skarbu państwa),
 • środki Planu Junkra,
 • środki zwrotne.
 źródło: Ministerstwo Gospodarki