Home Aktualności MG rozpoczęło konsultacje projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej

MG rozpoczęło konsultacje projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło 2 czerwca 2015 r. uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. Uwagi można zgłaszać do 19 czerwca 2015 r.

Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy mają służyć wzmocnieniu praw przedsiębiorców. W sposób wyraźny zaakcentowane oraz usystematyzowane zostaną podstawowe zasady dotyczące wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące katalogk podstawowych praw przedsiębiorcy.

Ustawa określi również szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki. Opracowywane regulacje mają również wprowadzić nowe instytucje, których celem będzie wzmocnienie dialogu między administracją a przedsiębiorcą (np. mediacje i informowanie przedsiębiorcy o niespełnionych przez niego przesłankach wydania decyzji pozytywnej). Poprawie warunków wykonywania działalności gospodarczej będą służyły nowe zasady ogólne, np. zasada przyjaznej interpretacji, zasada domniemania uczciwości, czy uprawnionych oczekiwań.

Projekt przygotowano na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów 12 maja 2015 r.

źródło: Ministerstwo Gospodarki