Home Aktualności Mała ustawa o „wielkiej innowacyjności”

Mała ustawa o „wielkiej innowacyjności”

Mała ustawa o innowacyjności to recepta MNiSW na niską innowacyjność polskiej gospodarki i sposób na wyrwanie się z pułapki średniego rozwoju. Przygotowany przez MNiSW zestaw instrumentów podatkowych i formalnych uproszczeń został właśnie zaakceptowany przez Radę Ministrów – podało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednym z priorytetów MNiSW jest wzrost innowacyjności czyli stworzenie spójnego systemu rozwiązań premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej. By zachęcić naukowców do komercjalizacji wyników swoich badań, ustawa znosi podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły odpisać od podatku koszty uzyskania patentu.

Oprócz tego przedsiębiorcy będą mogli odliczać koszty na działalność B+R nie przez trzy, ale przez sześć lat. Polska w europejskich rankingach innowacyjności zaliczana jest do grupy umiarkowanych innowatorów, jednak dystans między naszym krajem a międzynarodową czołówką wciąż jest ogromny. (MNiSW)

Więcej informacji: www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rzad-przyjal-ustawe-o-innowacyjnosci.html

źródło: PAIiIZ