Logowanie do Dobrostanu – model systemowy HOPERS® gwarantuje rozwój. W ramach wydolności własnych organizmów oraz parametrów środowiska zewnętrznego, w którym żyjemy, przechodzimy obecnie egzamin dojrzałości z wiedzy i umiejętności pozwalających na wciąż efektywne i satysfakcjonujące wykonywanie codziennych zadań zapewniających nasze przetrwanie i rozwój. Egzaminowane są istniejące systemy – człowiek, zespół i organizacje.

Firmy w czasie egzaminu

Firmy w ramach własnych zasobów wewnętrznych, mając na względzie narzucone z zewnątrz obostrzenia, są właśnie w trakcie zdawania swojego egzaminu dojrzałości. Wprowadzają nowe działania związane z przechodzeniem na pracę zdalną lub hybrydową. Ponadto wdrażają inicjatywy mające na celu wsparcie swoich pracowników w obszarach utrzymania zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego oraz integracji zespołowej. Uruchamiają różnorodne programy, treningi zdrowotne, kampanie i kluby wirtualne. Inspirują pracowników do zadbania o siebie, organizują wspólne gry online, rozmowy oraz akcje zespołowej pomocy w sytuacji zgłaszanych problemów. Ponadto także uruchamiają szkolenia i webinaria z udziałem ekspertów: doradców, psychologów, konsultantów, trenerów, coachów czy mentorów. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie pracowników i zespołów zagadnieniami dotyczącymi doświadczania dobrostanu oraz równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Logowanie do Dobrostanu -  model systemowy HOPERS® gwarantuje rozwój - okładka magazynu HR Personel&Zarządzanie,  symbol koronawirusa oraz białe otwarte drzwi
Logowanie do Dobrostanu – model systemowy HOPERS® gwarantuje rozwój

Zmiany, zmiany, zmiany

Zmiany widać wyraźnie zarówno w obszarze kultury i klimatu organizacji, jak też w preferencjach pracowników w zakresie korzyści, których oczekują teraz od pracodawcy. Zmianie ulega także spojrzenie organizacji na jakość kompetencji społecznych, którymi mają legitymować się współcześni menedżerowie. Funkcjonowanie w warunkach zespołów rozproszonych wymaga od nich dawania szczególnego przykładu odporności psychicznej. Ponadto odpowiedniego podejścia do kształtowania bezpiecznego miejsca pracy i właściwego, stymulującego oddziaływania na innych. A znane metody, narzędzia i podejścia nie wystarczają już do uzyskania kompleksowego w tym zakresie wsparcia. W kontekście obecnych realiów oznacza to konieczność podniesienia kompetencji społecznych na wyższy poziom poprzez m.in.:

  • przyjęcie holistycznego sposobu patrzenia na siebie, zespół i organizację oraz widzenie siebie jako niepodzielnej całości połączonej wielopoziomowo z innymi systemami (jednostką, zespołem, organizacją);
  • postrzeganie siebie jako systemowej jedności obejmującej ciało, emocje, umysł, duchowość;
  • zrozumienie mechanizmu działania wielopoziomowego wnętrza człowieka i jego wpływu na otoczenie;
  • rozpoznawanie właściwości i potrzeb organizmu ludzkiego na poszczególnych poziomach złożoności oraz interakcji i komunikacji pomiędzy nimi;
  • rozwijanie zdolności osiągania i utrzymywania wewnętrznego dobrostanu pomimo pojawiającego się chaosu na zewnątrz;
  • sprawne definiowane wewnętrznych stanów zasobów i deficytów oraz przywracanie i utrzymywanie w organizmie wewnętrznej harmonii;
  • emitowanie do otoczenia pozytywnych emocji i uczuć dzięki połączeniu z wewnętrznymi zasobami.

Przed menedżerami XXI wieku stoją zatem nowe wyzwania dotyczące umiejętności funkcjonowania w stanach zasobów w miejsce deficytów.

Wspierające metody

HOPERS®, ułatwiający spersonalizowane Logowanie do Dobrostanu©, jest rozwojowym modelem systemowym dedykowanym takim właśnie wyzwaniom. Bazą do jego powstania były m.in. wybrane elementy analizy transakcyjnej (AT), psychologii zorientowanej na proces (POP). Ponadto Mapy poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa, teorii pięciu przemian oraz I CING-u.

Na przełomie roku 2017/2018 HOPERS® został oficjalnie wprowadzony do kanonu narzędzi i metod dostępnych w ramach Systemowej Szkoły InnerMastering® Katarzyny Pilipczuk i Piotra Pilipczuka. W 2020 r. stał się integralną częścią zaawansowanego programu szkoleniowego dla coachów InnerMastering® I’M Coach. Od początku roku 2021 w ramach InnerMastering® Institute jest bazą modułu CORE. Oznacza to, że każdy uczestnik warsztatów, niezależnie od wybranej ścieżki, rozpoczyna swój proces nauki od zapoznania się ze swoimi spersonalizowanymi Matrycami HOPERS® i uczestnictwa w 20-dniowym warsztacie rozwojowym.

Spersonalizowane matryce

HOPERS® przedstawia człowieka w formie wielopoziomowych matryc wskazujących na jego specyficzne zapotrzebowania na poszczególnych poziomach złożoności. Ponadto tworzącego i materializującego swoją rzeczywistość przez wysyłanie do otoczenia sygnałów emocji i uczuć. Dzięki temu można opracować spersonalizowane matryce mocy i siły HOPERS®, które prezentują dwa odmienne warianty doświadczania siebie i świata w tym samym czasie.

Pierwszy – ekologiczny – odnosi się do bycia, działania i myślenia z poziomu dostępności konkretnych zasobów wewnętrznych. Innymi słowy czerpania ze swojej mocy i wysyłania do otoczenia wzmacniających, pozytywnych sygnałów emocji i uczuć.

Drugi – egocentryczny (operacyjny) – odnosi się do bycia, działania i myślenia z poziomu deficytów, braku dostępności zasobów wewnętrznych. Innymi słowy używania siły w zdobywaniu zasobów z zewnątrz i wysyłania do otoczenia osłabiających, negatywnych sygnałów emocji i uczuć.

Każdy dysponuje wolnością wyboru i może świadomie zdecydować, którą matrycę wy-bierze do bieżącego doświadczania: mocy czy siły. Każdy też decyduje, w jaki sposób będzie działać w obszarze swojego wpływu: z mocą czy z siłą. Warto przy tym wiedzieć, że wnoszenie do wspólnej przestrzeni emocji i uczuć oraz ich czynne oddziaływanie na ludzkie organizmy jest naukowo potwierdzone. Badania naukowe wykazały zaraźliwość emocji, rozprzestrzenianie się nastrojów oraz udzielanie się ich w ciągu dwóch godzin członkom całej grupy. Ponadto ustaliły one sprzężenie między utrzymaniem pozytywnego nastroju przez menedżerów i liderów a rosnącymi wynikami pracy pracowników.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu: Logowanie do Dobrostanu-model systemowy HOPERS® gwarantuje rozwój

Źródło: HR Personel & Zarządzanie