Home Aktualności Lewiatan utworzył Radę Zamówień Publicznych

Lewiatan utworzył Radę Zamówień Publicznych

Konfederacja Lewiatan powołała Radę Zamówień Publicznych, której zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

– Chcemy przygotować, zgodnie z zapisami ustawy,  dobre praktyki dla poszczególnych branż i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Uważamy również, że nie można  tylko dostosować obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych do dyrektyw unijnych, lecz trzeba napisać ją od nowa. I tym też planujemy się zająć – mówi Marek Kowalski, szef Rady, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotować i upowszechnić przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Ustawą nowelizującą wprowadzono art. 36c. na mocy którego przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów.

Aby zamawiający jak najszybciej mogli korzystać z opracowanych wzorców, zakończenie prac w zakresie rekomendacji dobrych praktyk planowane jest na koniec lutego 2015 r., natomiast w marcu Rada zamierza rozpocząć  uzgodnienia z Urzędem Zamówień Publicznych.

Skład Rady:

Przewodniczącym Radyzostał Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych, sekretarzem zaś Daria Świerblewska (specjalista ds. prawnych Związku Pracodawców Branżowych PSC).

źródło: Konfederacja Lewiatan