Krynica Vitamin notuje 15-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży napojów. Krynica Vitamin, jeden z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, w drugim kwartale br. musiała się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy w pierwszym półroczu 2021 r. Do kluczowych czynników wpływających na wypracowane wyniki miała w szczególności nieprzewidywalność na rynku surowców. Przełożyło się na małą dostępność i wzrost cen opakowań oraz rosnące koszty transportu, w tym frachtu. Pomimo niestabilnej sytuacji na rynkach międzynarodowych spółka wypracowała w pierwszym półroczu 2021 r. 202,5 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Krynica Vitamin zwraca uwagę, że w obszarze głównej działalności przychody ze sprzedaży napojów wzrosły o ponad 15 proc. r/r. Zgodnie z opublikowanymi szacunkami, notowana na GPW spółka wypracowała w pierwszym półroczu 2021 roku 202,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Co przełożyło się na 5,2 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 4,8 mln zł zysku netto. Celem Spółki jest pozyskiwanie klientów z wysokim wolumenem produkcji. W drugim półroczu skupia się na dalszym umacnianiu swojej pozycji na rynku produkcji napojów oraz dywersyfikacji geograficznej, szukając klientów także w Europie i odbiorców do których może dotrzeć transport kołowy.

Krynica Vitamin odnotowała ponad 15-procentowy wzrost przychodów- ludzie siedzą przy okrągłymstole i robią notatki.
Krynica Vitamin odnotowała ponad 15-procentowy wzrost przychodów

– Nasza sytuacja finansowa jest stabilna, a rozwój niezagrożony, mimo zawirowań. Pandemia koronowawirusa zachwiała globalnym rynkiem, łańcuch dostaw został zaburzony, a wzrost cen surowców zaskoczył przedsiębiorców. To przełożyło się na ograniczony dostęp do opakowań. W szczególności puszki aluminiowej, materiałów potrzebnych do pakowania produktów, jak palet drewnianych, folii czy kartonu. Stale rosną koszty pracy, a także koszty transportu – powiedział Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin SA.

Krynica Vitamin inwestuje w segment napojów

Zarząd spółki zauważa wzrost kosztów transportu, przede wszystkim morskiego. W 2021 r. USA są – obok Niemiec – głównym rynkiem eksportowym.

Gdy na początku roku wysyłaliśmy napoje do Nowej Zelandii i Australii, nie braliśmy pod uwagę ograniczeń w handlu międzykontynentalnym. Nie minęło pół roku, a koszty dostaw wzrosły nawet dziesięciokrotnie. To ogromne wyzwanie w eksporcie zamorskim. Nie tylko wzrosły ceny frachtu, w Europie brakuje kontenerów, a w amerykańskich i chińskich portach są opóźnienia w rozładunkach. Wiele branż odczuwa skutki zaburzonego łańcucha dostaw. Nawet kilkudniowe zablokowanie kanału sueskiego czy ograniczenia pracy dużych portów w Chinach, niosą za sobą negatywne konsekwencje dla handlu. Pomimo trudnych warunków skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu zasobów i środków. W związku z wydłużeniem procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych, przesuwamy harmonogram inwestycji. Plan wydatków inwestycyjnych na poziomie 38 mln zł zostanie zrealizowany na poziomie ok. 60 procent. Pozostałe nakłady zostaną przesunięte na późniejsze okresy – powiedział Piotr Czachorowski.

Krynica Vitamin w obecnych trudnych warunkach rynkowych koncentruje się na rozwoju w segmencie napojów, w którym ma największe kompetencje, doświadczenie i pozycję rynkową. Spółka zawarła w ostatnim czasie nowe umowy, o których informowała inwestorów. W celu zwiększenia efektywności finansowej, dział R+D przygotowuje nowe formuły napojów, m.in. z mniejszą ilością cukru.

Krynica Vitamin od niemal 30 lat kreuje rynek napojów w Polsce, tworząc innowacyjne produkty, będące odpowiedzią na prozdrowotne trendy. Firma jest wizytówką polskiego przemysłu spożywczego i napojowego na świecie. Produkty spółki są obecne na niemal 40. rynkach zagranicznych. Przychody z eksportu w 2020 r. stanowiły ponad połowę przychodów, a głównymi zagranicznymi rynkami zbytu były m.in. Niemcy, Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania.

Źródło: Krynica Vitamin