Home Aktualności Koronawirus spowoduje brak ciągłości dostaw towaru

Koronawirus spowoduje brak ciągłości dostaw towaru

Koronawirus spowoduje brak ciągłości dostaw towaru – tak prognozują eksperci. Polska Izba Handlu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce zwraca się do Rządu o działania zapewniające ciągłość dostaw żywności. PIH to organizacja zrzeszająca 30 000 sklepów, dystrybutorów oraz hurtowni spożywczych i drogeryjnych prowadzących główne centra dystrybucyjne żywności w kraju.

Wszyscy z dnia na dzień znaleźliśmy się w odmiennej niż dotychczas sytuacji. W dużej mierze dotyczy to branży handlu, której sprawne działanie jest teraz niezwykle ważne, aby zapewnić społeczeństwu dostęp do żywności. Głównym problemem, z jakim spotyka się teraz ten sektor, jest brak ludzi do pracy. Ponadto kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej liczby zmotywowanych pracowników i środków bezpieczeństwa. Proponujemy, aby Rząd jak najszybciej wprowadził „Pakiet dla zapewnienia ciągłości dostaw żywności” – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Koronawirus a niedoborów pracowników

Po pierwsze opieka nad dziećmi, która przysługuje wszystkim rodzicom dzieci do lat 8. Po drugie obawa przed zarażeniem się koronawirusem. Ponadto brak możliwości zatrudniania pracowników tymczasowych (głównie z Ukrainy), którzy stanowią obecnie ok. 30% załogi centrów dystrybucyjnych

Proponowane działania naprawcze

Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodziców, którzy mimo uprawnienia do opieki nad dzieckiem decydują się na kontynuowanie pracy

Wdrożenie procedur i zapewnienie środków zwiększających bezpieczeństwo osób pracujących w handlu żywnością – szczególnie pracowników sklepów i hurtowni takich, jak np.

   –  wymóg pakowania pieczywa i innych towarów w torebki foliowe,

   – tymczasowe zliberalizowanie ograniczenia handlu w niedzielę, by chociaż częściowo rozładować kolejki i problemy organizacyjne w sklepach (przynajmniej w zakresie możliwości  zatowarowania sklepu i dezynfekcji czy przygotowania sklepu do sprzedaży kluczowego asortymentu),

   – dostęp dla handlu i dystrybutorów żywności w trybie pilnym do środków higienicznych – płynów dezynfekujących, rękawiczek, maseczek.

Koronawirus spowoduje brak ciągłości dostaw towaru -szef z pracownikami  przy stole na zebraniu
Koronawirus spowoduje brak ciągłości dostaw towaru

Pakiet ułatwień do zatrudniania pracowników tymczasowych w sektorze handlu i produkcji żywności obejmujący np.

  – przedłużenie obowiązujących wiz i zezwoleń na pracę dla pracowników tymczasowych z Ukrainy zatrudnionych obecnie ww. sektorach,

  – możliwość wjazdu do Polski pracowników, którzy byli zatrudnieni w ww. sektorach w okresie ostatnich 12 miesięcy przez okres co najmniej 3 miesięcy i wyjechali w celu odnowienia pozwolenia na pracę,

  –  ograniczenie formalności związanych z wydawaniem nowych zezwoleń na pracę w ww. sektorach.

Wymienione środki zaradcze, to oczywiście wstępna propozycja, której celem jest zwrócenie uwagi na sytuację. Innymi słowy są to problemy, z którym będą musiały zmierzyć się wszystkie firmy z sektora produkcji i dystrybucji żywności w Polsce. Sytuacja w walce z epidemią jest dynamiczna, dlatego ważne jest, by odpowiednio wcześniej rozpocząć prace nad zapewnieniem ciągłości dostaw oraz umożliwić odpowiedni przepływ informacji z firmami z tych sektorów – dodaje Maciej Ptaszyński.

Ponadto niezmiernie ważne jest też powołanie zespołu do spraw zapewnienia ciągłości dostaw żywności z udziałem przedstawicieli Rządu na najwyższym szczeblu oraz organizacji zrzeszających handel i dystrybutorów żywności, o co apelujemy od początku tej kryzysowej sytuacji – zwraca uwagę Polska Izba Handlu.

Źródło: www.pih.org.pl/