Home Aktualności Kodeks odpowiedzialnego biznesu

Kodeks odpowiedzialnego biznesu

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu wyznacza standardy i określa wzorce postępowania firm, które zamierzają zainicjować lub rozwijać działania związane z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Zamysłem autorów Kodeksu było stworzenie zbioru zasad, które opierając się na istniejących, globalnych standardach będą uwzględniały istotne i specyficzne kwestie dla polskich przedsiębiorstw. Fundament do opracowania Kodeksu stanowiły badania, przeprowadzone w ramach projektu Koalicja CR wśród opinii publicznej, pracowników i partnerów biznesowych z sześciu branż w Polsce oraz konsultacje z firmami partnerskimi Koalicji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.koalicjacr.pl