Home Aktualności Katowice wciąż wśród liderów usług dla biznesu

Katowice wciąż wśród liderów usług dla biznesu

Katowice i Aglomeracja Górnośląska znajdują się wśród liderów zatrudnienia w centrach usług dla biznesu. W 71 placówkach pracuje ponad 16 tys. wykwalifikowanych osób, co stanowi 8,4% ogólnego zatrudnienia w sektorze i plasuje Aglomerację na 4. miejscu. 12 września w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się regionalna inauguracja raportu Agencji „BSS in Poland”.

BSS to dziś najszybciej rozwijający się i generujący najwięcej miejsc pracy obszar polskiej gospodarki. Aż 14 lokalizacji, a wśród nich również Katowice, może pochwalić się liczbą centrów przekraczającą 10 podmiotów (to o 3 więcej niż w ubiegłym roku). Są to: Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Katowice (Aglomeracja Górnośląska), Trójmiasto, Poznań, Bydgoszcz/Toruń, Lublin, Rzeszów, Szczecin, Kielce, Białystok i Olsztyn. Miasta te stanowią główne ośrodki lokalizacji działalności firm z sektora usług dla biznesu.

Aglomerację Górnośląską najchętniej wybierają firmy z kapitałem amerykańskim (15 centrów) oraz niemieckim (7 centrów). W regionie działają również centra usług z kapitałem angielskim, holenderskim (po 5 centrów) oraz francuskim (4 centra).

Atutem Aglomeracji Górnośląskiej jest zaplecze akademickie liczące blisko 98 tys. studentów oraz ponad 28 tys. absolwentów, spośród których zdecydowana większość płynnie posługuje się choćby językiem angielskim.

źródło: PAIiIZ