Home Aktualności JSW: Strajk jest nielegalny

JSW: Strajk jest nielegalny

Zarząd JSW SA odniósł się do decyzji Komitetu Protestacyjno-Strajkowego o wszczęciu dnia 28.01.2015r. strajku w zakładach JSW i powołując się na Ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, stwierdził, że strajk ten jest nielegalny.

W komunikacie czytamy m.in., że „kryteria legalności strajku zostały ściśle określone przepisami ustawy. Nakazuje ona przed jego rozpoczęciem wyczerpanie wszelkich procedur określonych w art. 7-14, a w szczególności zakończenie sporu zbiorowego protokołem rozbieżności oraz nakłada obowiązek ogłoszenia strajku co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem. Procedury te przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy nie zostały wyczerpane.

Zwracamy uwagę, że :

  1. Spór dotyczy zabrania posiłków profilaktycznych pracownikom powierzchni, którzy nie pracują w warunkach szczególnie szkodliwych i nie są narażeni na ubytek energetyczny.
  2. Formalnie spór ten trwa nadal, bowiem do dnia ogłoszenia strajku nie podpisano protokołu rozbieżności. Ponadto w dniu rozpoczęcia strajku tj. 28 stycznia 2015 r. na godzinę 8.00 wyznaczono kolejny termin spotkania stron sporu  z udziałem mediatora. Mediacje te odbyły się bez podpisania protokołu rozbieżności, a kolejny termin spotkania zarządu i strony społecznej wyznaczono na  11 lutego 2015 r.
  3. Referendum przeprowadzone przez Komitet Protestacyjno-Strajkowy w dniu 26-27.01.2015 nie dotyczył przedmiotu sporu zbiorowego, który się toczy, a ponadto pytania referendalne nie zmierzały do ustalenia woli załogi co do strajku, a wyłącznie do akcji protestacyjno-strajkowej. Tym samym nawet pozytywne wyniki referendum nie mogą stanowić podstawy faktycznej, ani prawnej dla wszczynania akcji strajkowej.
  4. Postulaty strajkowe daleko odbiegają od przedmiotu toczącego się sporu zbiorowego, a także od zakresu sporu zbiorowego zdefiniowanego ustawowo.”

Biorąc pod uwagę powyższe, zarząd uznał strajk za nielealny i podkreślił, że przynosi on straty dla firmy i wszystkich jej pracowników.  Zaapelował więc do organizatorów strajku o zaniechanie działań strajkowych i umożliwienie załodze podjęcia normalnej pracy. Zarząd podtrzymał także wolę kontynuowania rozmów ze stroną społeczną w sprawie przedłożonych stronie związkowej propozycji działań oszczędnościowych w obszarze kosztów pracy.

 

źródło: materiały prasowe JSW