Home Aktualności ING ma zgodę na nowy bank w Polsce, a Raiffeisen nie ma

ING ma zgodę na nowy bank w Polsce, a Raiffeisen nie ma

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego przez ING Bank Śląski i zatwierdziła skład zarządu ING Banku Hipotecznego – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie KNF – Odmówiła natomiast austriackiemu Raiffeisen Bank International utworzenia banku RBI Bank Polska.

Zgodnie z zatwierdzonym statutem banku, przedmiot działalności ING Banku Hipotecznego obejmuje: nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką, emitowanie hipotecznych listów zastawnych, zaciąganie kredytów i pożyczek, emitowanie obligacji, przechowywanie papierów wartościowych, nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów innych podmiotów, których forma prawna zapewnia ograniczenie odpowiedzialności banku do wysokości zainwestowanych środków, o ile służy to wykonywaniu czynności Banku jako banku hipotecznego, przy czym ogólna wartość nabytych i objętych akcji i udziałów nie może przekroczyć 10 proc. wysokości funduszy własnych Banku.

Jednocześnie KNF odmówiła austriackiemu Raiffeisen Bank International (RBI) utworzenia banku RBI Bank Polska w formie spółki akcyjnej. Decyzja o odmowie zapadła jednogłośnie, a jej podstawą jest art. 37 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z nim, KNF odmawia wydania zezwolenia na utworzenie banku m. in. wtedy, gdy nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banków.

 

Źródło: KNF