Impact investing – inwestycyjna moda czy sposób na zmienianie świata? Choć ta forma prowadzenia działalności w Polsce dopiero raczkuje, to na świecie od lat cieszy się popularnością inwestorów, którzy widza w niej ogromny potencjał. Chodzi o lokowanie środków tak, by przynosiły one zyski i jednocześnie pracowały zmieniając świat na lepsze. Z tego względu inwestorzy działający zgodnie z podejściem impact często skupiają się na projektach związanych np. z pozytywnym oddziaływaniem na środowisko lub społeczeństwo.

Największa na świecie instytucja zrzeszająca fundusze impact investment – GIIN, na podstawie ubiegłorocznego badania wybranych inwestorów oszacowała, że pod koniec 2019 r. wartość rynku impact investingu wyniosła 715 mld dolarów. Wcześniejsze estymacje mówiły o rynku wartym 502 mld dolarów na koniec roku 2018. Ten ogromny skok to najprawdopodobniej wynik zmiany metodologii badania, ale i rosnącego zainteresowania tematem impact investingu. Wzrost jego popularności koresponduje z upowszechnianiem się koncepcji ESG. innymi słowy inwestowania odpowiedzialnego społecznie z uwzględnieniem potrzeb środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Jednym z motorów napędowych tych zmian są millenialsi. To pokolenie świadome problemów z jakimi boryka się współczesny świat, takie któremu szczególnie bliskie są kwestie środowiskowe i społeczne. Ma to duże znaczenie w kontekście przyszłości impact investingu. Ponieważ przedstawiciele tej właśnie generacji z roku na rok będą stanowili coraz większy odsetek inwestorów.

Impact investing – inwestycyjna moda czy sposób na zmienianie świata? - tablet i dokumenty leżą na biurku,
Impact investing – inwestycyjna moda czy sposób na zmienianie świata?

Trend impact investingna dotarł też do Polski

Choć nad Wisłą trend na odpowiedzialne inwestowanie dopiero niedawno zaczął się rozwijać, rodzimi inwestorzy coraz częściej zaczynają porzucać filozofię make more money na rzecz koncepcji make money more. To oznacza, że przedkładają zwiększanie społecznej wartości inwestycji nad wyłącznie maksymalizację zysków. Potwierdzeniem rosnącej popularności społecznie odpowiedzialnego inwestowania jest wprowadzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2019 r. indeksu WIG-ESG. Nowy indeks pozwala na uwzględnianie kryteriów ESG w działalności spółek i jest następcą funkcjonującego od 2009 r. Respect Index.

Społeczne zaangażowanie nie pomniejsza możliwych zysków

Czy inwestowanie zaangażowane społecznie wyklucza lub pomniejsza szansę na zyski lub ich potencjalną wysokość? Okazuje się, że inwestor stoi jedynie przed pozornym dylematem. Podmioty zajmujące się impact investingiem mogą działać podobnie do funduszy venture capital. Ich inwestycje również są obarczone wyższym ryzykiem, ale też potencjałem sporego zysku. Wyróżnikiem impact investingu jest przede wszystkim rodzaj spółek, w których lokowane są środki.

Z punktu widzenia inwestora mechanizmy impact investingu nie różnią się nadto od innych form lokowania kapitału. Jego dodatkową wartością jest społeczne oddziaływanie inwestycji. Rozumieją to osoby, które postanowiły ulokować swoje pieniądze w rozwijających się firmach. Inwestorzy zwracają uwagę na sprawność organizacyjną spółki czy jej potencjał generowania zysków. Pondto również na jej oddziaływanie na otaczający nas świat.

Z uwagi na wzrost tego segmentu inwestycji, tak za granicą, jak i w Polsce można przypuszczać, że inwestycje społecznie odpowiedzialne, w tym impact investingowe, będą miały coraz większy udział w rynku. Ekologiczna i społeczna transformacja potrzebuje odpowiedniego zaplecza biznesowo–technologicznego, a także wsparcia inwestorów, których środki będą właściwie lokowane.

Źródło: Mercaton ASI