W 2020 r. Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł. Może pochwalić się też rekordowym zyskiem EBITDA – 224,6 mln zł. GPW osiągnęła też jeden z najwyższych w swojej  historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Obroty sesyjne na Głównym Rynku GPW wzrosły w 2020 r. o ponad 50%, natomiast handel akcjami na rynku NewConnect zwiększył się o przeszło 900%. W ubiegłym roku giełda wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości ponad 100 mln zł.

– Mieliśmy rekordowe przychody, rekordowy wynik EBITDA w historii Giełdy, a także jeden z najwyższych poziomów zysku netto, który przekroczył 151 mln złotych – powiedział Piotr Borowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w cotygodniowym Wideokomentarzu GPW zamieszczonym na oficjalnym profilu GPW w mediach społecznościowych.

Ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży GK GPW wyniosły 403,8 mln zł, zysk EBITDA sięgnął 224,6 mln zł, czyli o 31,4 mln zł więcej niż w 2019 r. Zysk netto Grupy Kapitałowej GPW po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech lat przekroczył 150 mln zł i wyniósł w 2020 r. 151,4 mln zł. Obroty sesyjne na Głównym Rynku GPW wzrosły w minionym roku o ponad połowę, natomiast handel akcjami na rynku NewConnect zwiększył się przeszło dziewięciokrotnie.

– W ubiegłym roku zadebiutowało 6 spółek na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych, w tym mieliśmy debiut wszechczasów, czyli spółki Allegro. Natomiast na rynku NewConnect zadebiutowało 14 spółek. Wartość debiutów wyniosła 9,6 mld zł – podsumował Piotr Borowski. Dodał, że spółki giełdowe wyemitowały też dodatkowe akcje w ramach tzw. emisji wtórnych o wartości prawie 2 mld zł.

Pomimo turbulencji społecznych i gospodarczych spowodowanych pandemią koronawirusa 2020 r. był dla warszawskiej giełdy okresem dynamicznego rozwoju. GPW stała się liderem w Europie pod względem  wzrostu obrotów na rynku, który wyniósł +56,1% rdr. Drugi w zestawieniu rynek Nasdaq krajów nordyckich i bałtyckich wzrósł o 37,7%. W ubiegłym roku giełda wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości ponad 100 mln zł.

Warszawska giełda nie była obojętna wobec problemów spowodowanych pandemią i w ubiegłym roku wielokrotnie okazywała wsparcie dla spółek oraz solidarność społeczną. – GPW wspierała walkę z COVID-19. Obniżyliśmy opłaty za notowanie akcji dla małych i średnich spółek. Przeznaczyliśmy także prawie 1 mln 700 tys. zł na wyposażenie placówek medycznych w sprzęt potrzebny do walki z pandemią  – podkreśla Piotr Borowski.

Miniony rok był też czasem intensywnej realizacji kolejnych elementów strategii #GPW2022. Uruchomiony został Giełdowy Rynek Rolny, na którym odbywa się dziś handel pszenicą, żytem i kukurydzą. Spółka GPW Benchmark uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności administratora m.in. kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR, a GPW Tech rozpoczął przygotowania do komercjalizacji pierwszych rozwiązań technologicznych.

„Wideokomentarze GPW” zamieszczane są na oficjalnym koncie Giełdy na portalu YouTube.