Home Aktualności Głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w internecie – 26 marca...

Głosowanie nad nowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich w internecie – 26 marca 2019 Parlament Europejski

Tymczasowe porozumienie osiągnięte w lutym w sprawie praw autorskich w przestrzeni cyfrowej zostanie poddane pod głosowanie plenarne we wtorek 26 marca 2019 w ramach obrad Parlamentu Europejskiego.

W wyniku negocjacji prowadzonych przez negocjatorów z Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich przez trzy lata, osiągnięto tymczasowe porozumienie, które ma na celu zapewnienie, że prawa i obowiązki wynikające z prawa autorskiego będą miały zastosowanie również w sieci. Twórcy i wydawcy wiadomości otrzymali możliwość negocjowania umów licencyjnych z platformami internetowymi, takimi jak YouTube, oraz agregatorami wiadomości, takimi jak Google News czy Facebook. Liczne zabezpieczenia mają na celu zapewnienie, że internet pozostanie również przestrzenią wolności słowa.

Celem porozumienia jest również ułatwienie wykorzystania materiałów chronionych prawami autorskimi do badań prowadzonych za pomocą eksploracji tekstu i danych, co pozwoli na usunięcie istotnej niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, z którą borykają się obecnie europejscy naukowcy. Ograniczenia wynikające z praw autorskich nie będą miały zastosowania do treści wykorzystywanych do nauczania lub ilustracji.

Debata: wtorek, 26 marca

Głosowanie: wtorek, 26 marca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

Konferencja prasowa: wtorek, 26 marca, o 15.00

Dodatkowo Parlament zagłosuje nad zakończeniem zmiany czasu z letniego na zimowy

We wtorek 26/03/2019  posłowie będą głosować nad propozycją zakończenia praktyki przestawiania zegarów o godzinę wiosną i jesienią, od 2021 roku.

Kraje UE, które zdecydują się na trwałe zachowanie czasu letniego, powinny po raz ostatni dostosować zegary w ostatnią niedzielę marca 2021, zgodnie z projektem stanowiska Parlamentu. Kraje, które wolą utrzymać swój standardowy (zimowy) czas, mogą po raz ostatni zmienić czas w ostatnią niedzielę października 2021 roku.

Posłowie chcą również, aby kraje UE koordynowały swoje działania, w celu nie dopuszczenia do zakłóceń w funkcjonowaniu jednolitego rynku.