Home Aktualności Działalność Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi

Działalność Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi

Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi  działa w obszarze rynku kapitałowego realizując projekty szkoleniowo-edukacyjne dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych w Polsce, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponad-gimnazjalnych.

Studentom i absolwentom uczelni wyższych uczestniczącym w projektach Fundacji takich jak: Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, Akademia Mediów, Akademia Energii, Liderzy w sektorze ochrony zdrowia oferowane są darmowe szkolenia i płatne staże w firmach partnerskich. Natomiast laureaci programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi otrzymują dofinansowanie na projekty edukacyjne realizowane w ramach formalnych i nieformalnych grup studenckich działających w obszarze rynków finansowych. Zespoły uczniów  szkół ponad-gimnazjalnych pod opieką nauczycieli mogą wziąć udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG), a utalentowani maturzyści ubiegać się o stypendium Indeks Start2Star na cały okres studiów.

Ważnym aspektem działalności Fundacji jest przyznawanie Nagrody Lesława A. Pagi. Nagroda ta jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym dorocznie biznesmenom, działaczom gospodarczym, społecznym i publicznym lub instytucjom. Stanowi formę upamiętnienia osoby i dzieła Patrona, którego dorobek zawodowy i publiczny stanowi dla wielu punkt odniesienia. Nagroda przyznawana jest raz w roku przez Kapitułę. Szczególny akcent przy ocenie kandydatów do Nagrody jest położony na działalność zgodną z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi.