Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski. Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach. Ponadto stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem. Według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki. Dodatkowo jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne. Fitch przewiduje 5,5% wzrost gospodarczy dla Polski w roku 2022 a w latach 2023-2024 średnio na poziomie 2,3%. Jest to związane z ryzykiem wystąpienia recesji u kluczowych partnerów handlowych wynikającej z trudnej sytuacji na rynku energii. Ponadto wciąż niewypłaconymi środkami z KPO.

Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski - dwóch mężczyzn i kobieta siedzą przy stole i patrzą w ekran laptopa.
Fitch potwierdza dotychczasowy rating Polski

Perspektywy ratingu

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku utrzymującej się poprawy finansów zewnętrznych. W tym spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto kraju do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A” lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić trwały wzrost gospodarczy w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A”. Wspierany przez politykę makroekonomiczną.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku utrzymującego się wzrostu długu publicznego spowodowanego poluzowaniem polityki fiskalnej. Wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Rating Polski może być również obniżony w przypadku silnego szoku makroekonomicznego wywołanego np. wymuszonym racjonowaniem energii przez Europę. Ponadto także w przypadku utrzymania się wysokiego poziomu inflacji.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Dlaczego nie oszczędzamy – Szczerze o pieniądzach odc. 126

W tym przypadku czas działa tylko na naszą korzyść. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym więcej będziemy mieć na emeryturze. Niestety im człowiek młodszy, tym rzadziej myśli o odkładaniu na przyszłość. A szkoda, biorąc pod uwagę to, że na rynku mamy, chociażby Pracownicze Plany Kapitałowe. Co daje nam takie rozwiązanie? M.in. o tym w najnowszym odcinku programu @Szczerze o pieniądzach mówi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK a zaprasza Ernest Bodziuch.