Finlandia przystępuje do NATO. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę nastąpiła fundamentalna zmiana w kwestii bezpieczeństwa i działań Finlandii w Europie. W niedzielę 15 maja 2022 r. fiński rząd poinformował, że Finlandia będzie ubiegać się o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Przystępując do NATO Finlandia przede wszystkim wzmocni swoje bezpieczeństwo, które gwarantuje art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Stanowi on, m.in.: że: „Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim„.

Finlandia wzmocni NATO

Jako członek NATO Finlandia będzie podejmowała decyzje w kwestiach polityki bezpieczeństwa i wzmocni cały sojusz obronny. Członkostwo Finlandii w NATO wzmocni także stabilność i bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego i Europy Północnej.

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo Finlandii, ale jako członek NATO, Finlandia będzie też ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego Sojuszu – zaznaczyła Sanna Marin.

Fiński parlament (Eduskunta) rozpatrzy stanowisko rządu w sprawie wejścia do NATO dziś, 16 maja 2022 r. Według doniesień fińskiej prasy, z ankiet przeprowadzonych wśród posłów wynika, że około 160 z nich na 200 zasiadających w zgromadzeniu wyraźnie opowiada się już za członkostwem kraju w NATO.

Inwazja Rosji na Ukrainę przyspieszyła debatę w Helsinkach nad wejściem do NATO. Od czasu rosyjskiej agresji, nastąpił zwrot w podejściu do Sojuszu. Przystąpienie do NATO popiera – według aktualnych sondaży – większość obywateli – aż 75 procent. Wcześniej jedynie co czwarty lub co trzeci obywatel Finlandii był za wstąpieniem do Sojuszu.

Przeczytaj także: Kolejna fala pandemii spowalnia rozwój gospodarczy Chin

Kolejna fala pandemii spowalnia rozwój gospodarczy Chin. Jak wygląda bieżący stan chińskiej gospodarki w świetle obecnej sytuacji geopolitycznej i trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie? Podczas tegorocznego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Pekinie, premier Li Keqiang powiedział, że otoczenie staje się coraz bardziej niepewne, dlatego tak ważne jest postawienie na pierwszym miejscu stabilności gospodarczej Chin.

Najnowsza edycja raportu CEIC „China Economy in a Snapshot” zawiera dane za 2021 i pierwszy kwartał 2022 roku. Eksperci i analitycy z ISI Emerging Markets Group przedstawiają sytuację makroekonomiczną Chin. Ponadto zwracają uwagę na najważniejsze trendy oraz prognozy.