Home Aktualności Energetyka: sejmowa komisja zajmie się projektem ustawy o OZE

Energetyka: sejmowa komisja zajmie się projektem ustawy o OZE

W tym tygodniu w sejmowej komisji ruszają prace nad projektem Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Celem przyszłej ustawy jest wdrożenie regulacji Unii Europejskiej i rozwój sektora zielonej energii w Polsce. Odnawialne źródła energii to jednej z najważniejszych celów polityki klimatycznej i energetycznej UE. Jednym z założeń jest  osiągnięcie 20 procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej brutto. Dla Polski ten cel to około 15 proc.

Dziś energia ze źródeł odnawialnych jest droższa od konwencjonalnych i żeby się rozwijała musi być na dotowana. Ustawa o OZE ma regulować te kwestie. Obecny system wsparcia uważany jest przez wytwórców zielonej energii za niesprzyjający rozwojowi OZE w Polsce, nie nadąża za rozwijającymi się technologiami oraz wymogami. Branża już od wielu lat walczy o stabilne prawo, które pozwoli na rozwój zielonej energii. Teraz jest szansa na zmiany w tej kwestii.