E-doręczenia sądowe do poprawki. 3 lipca br. weszły w życie zmiany prawne, częściowo cyfryzujące sądownictwo w związku z pandemią. Sądy będą doręczać profesjonalnym pełnomocnikom, między innymi adwokatom i radcom prawnym, część pism sądowych przez portale informacyjne sądów powszechnych. Cyfryzacja sądownictwa jest niezbędnym usprawnieniem. Narzędziem do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom gospodarczym m.in. zatorom płatniczym, ale ta konkretna nowelizacji budzi sporo wątpliwości.

Nowelizacja procedury cywilnej przewiduje, że cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń będą pełnomocnikom doręczane przez portal informacyjny sądu.

E-doręczenia do ulepszenia

Aby system doręczeń poprzez portale informacyjne sądów powszechnych był skuteczny i efektywny konieczne jest usprawnienie przepisów, które dopiero weszły w życie. Chodzi m.in. takie kwestie jak: wielość pełnomocników, automatyczny dostęp do spraw. Ponadto odróżnianie pism ze względu na ich charakter, ujednolicenie oznaczania pism, czy zawiadamianie o nieobecności. Konfederacja Lewiatan przedstawiła Ministerstwu Sprawiedliwości siedemnaście rekomendacji dotyczących usprawnienia systemu.

Rekomendacje mają różny charakter i dotyczą bardzo praktycznych aspektów. Przykładowo, okresy awarii, czy przerw technicznych powinny wstrzymywać terminy dotyczące korespondencji sądowej. Pisma powinny być oznaczane w sposób jednolity w systemie, dostęp pełnomocników do spraw automatyczny. Rozwiązania techniczne powinny uwzględniać specyfikę występowania w sprawie wielu pełnomocników, w tym zawierać informację który pełnomocnik pobrał plik i czy rozpoczął się bieg terminu. Istotne są też ułatwienia np.: filtrowanie korespondencji i masowe pobieranie pism za dany okres.

Źródło: Konfederacja Lewiatan.

Przeczytaj także: Płatności BLIKIEM są jeszcze wygodniejsze

Płatności BLIKIEM na Allegro są jeszcze wygodniejsze. BLIK z automatycznym potwierdzeniem płatności to obecnie najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie do płatności w internecie. Klient dzięki niemu może prosto, szybko i bezpiecznie zapłacić za zakupy w sieci. Allegro – we współpracy z Polskim Standardem Płatności, operatorem systemu BLIK oraz PKO Bankiem Polskim – udostępnia swoim użytkownikom możliwość płatności BLIKIEM bez kodu i potwierdzania w aplikacji mobilnej banku. Po wybraniu BLIKA jako metody płatności, zakup można będzie sfinalizować jednym kliknięciem na Allegro.