Home Aktualności Działalność B+R w Polsce rośnie

Działalność B+R w Polsce rośnie

Wydatki na działalność badawczo rozwojową w Polsce wzrosły w ciągu roku o 11,7%. O 18,6% urosły również inwestycje na ten cel – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r. GUS szacuje również, że łączna wartość nakładów na badania i prace rozwojowe stanowią 1% polskiego PKB.

W 2015 r. wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R kształtowała się na poziomie 18 060,7 mln zł. Blisko połowę tej kwoty wygenerowali przedsiębiorcy (46,5% nakładów ogółem). Natomiast sektor rządowy miał największy udział w strukturze źródeł finansowania badań i działalności rozwojowej, choć od pięciu lat obserwuje znaczący się spadek zaangażowania sektora publicznego na rzecz biznesu. Z danych GUS wynika również, że badaniami w Polsce zajmowało się blisko 160 tys. osób. Ta liczba praktycznie nie zwiększyła się względem roku poprzedniego (wzrost o 2,9%). (GUS)

źródło: PAIiIZ