Dopuszczenie do pracy pijanego pracownika to wykroczenie. Pracodawca ma nie tylko prawo, ale i obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika, który stawia się w pracy pod wpływem alkoholu albo spożywa go w pracy. jeśli tego nie zrobi, może odpowiedzieć za wykroczenie z art. 44 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi.

Pijanym wstęp wzbroniony

Ustawodawca zakazuje pracodawcy wpuszczenie na teren zakładu pracy osobę, która chce na niego wnieść napoje alkoholowe. Pracodawcy mają też obowiązek wprowadzić środki uniemożliwiające noszenie na teren zakładu pracy alkohol, jego sprzedaż, podawanie czy spożywanie. Z kolei w przypadku ustalenia, że pracownik spożywał alkohol na terenie zakładu pracy, pracodawca ma obowiązek nie dopuścić go do pracy i usunąć z terenu, gdzie praca jest wykonywana.

Dopuszczenie do pracy pijanego pracownika to wykroczenie - kobieta trzyma się za głowę siedząc przed komputerem.
Dopuszczenie do pracy pijanego pracownika to wykroczenie

Wątpliwości budziło, czy pracodawca może badać pracownika alkomatem. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie dają takiego uprawnienia. Badanie może wykonać tylko organ ochrony prawnej – przede wszystkim Policja. Pracodawca może jednak przeszukać pracownika, żeby sprawdzić czy ma przy sobie jakieś napoje alkoholowe. Jeśli zachodzi podejrzenie, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu, można wstrzymać go od wykonywania pracy i usunąć z terenu zakładu pracy albo (na jego żądanie) wezwać Policję, która przeprowadzi badanie alkomatem.

Pracodawca, który dopuszcza do tego, że na terenie zakładu pracy jest sprzedawany, podawany lub spożywany alkohol, popełnia wykroczenie zagrożone karą do 5,000 zł.

Autor: dr Damian Tokarczyk, Adwokat / Starszy prawnik w kancelarii Raczkowski

Przeczytaj także: Za przestępstwa i wykroczenia przeciwko pracownikom można stracić zamówienia publiczne

Za przestępstwa i wykroczenia przeciwko pracownikom można stracić zamówienia publiczne. Państwo promuje poszanowanie dla prac pracowników na różne sposoby. Jednym z nich jest możliwość lub obowiązek wykluczenia z przetargów publicznych firm, które te prawa naruszają.

Firma, czyli spółka, nie może zostać skazana za przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Może to jednak spotkać członków jej organów, wspólników czy prokurentów. Jeżeli któraś z tych osób zostanie skazana za przestępstwo powierzenia pracy osobie, która przebywa nielegalnie na terytorium Polski, spółka musi zostać wykluczona z przetargu. Zakaz ten trwa przez 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku.