Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy i złożyć PIT? Przepisy Polskiego Ładu, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022, wprowadzają szereg zmian dla podatników. Jedną z nich jest ujednolicenie terminów rozliczania się z podatku dochodowego i składek ZUS.

Wedle przepisów Polskiego Ładu, podatnicy rozliczający się na skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w tych samych terminach, czyli 20. dnia miesiąca po zamkniętym miesiącu lub kwartale, jeśli rozliczają się kwartalnie. Od tego roku ryczałtowcy będą też odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy za grudzień (lub za czwarty kwartał) do 20 stycznia.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy i złożyć PIT? - zmiany dla podatników - kalkulator i PIT leżą na stole.
Do kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy i złożyć PIT? – zmiany dla podatników

Wszyscy podatnicy złożą także w tym samym terminie rozliczenie roczne – do końca kwietnia. W 2023 roku ostatni dzień kwietnia będzie wolny od pracy, więc termin składania deklaracji PIT upłynie dopiero 2 maja.

Wydłużenie terminu składania rozliczenia rocznego do końca kwietnia będzie szczególnie wygodne dla ryczałtowców. Mogą rozliczyć grudzień w styczniu lub lutym i otrzymają więcej czasu na spokojne zamknięcie rozliczenia rocznego oraz uregulowanie należności z jego tytułu.

Nowe terminy dla rozliczeń ZUS

Polski Ład zrównał też terminy wpłat składek do ZUS. Składki będą rozliczane rocznie do 20 maja, przez złożenie deklaracji ZUS DRA za kwiecień. Wszystkie ważne rozliczenia będą więc zamykane na przełomie kwietnia i maja.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt

Przeczytaj także: Przedsiębiorstwa wchodzą w okres hamowania gospodarki – spadają zamówienia i płynność finansowa

Przedsiębiorstwa wchodzą w okres hamowania gospodarki – spadają zamówienia i płynność finansowa. Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w lipcu m/m o 2,6 pkt. do poziomu 102,4 pkt. To kolejny miesiąc, w którym MIK jest powyżej poziomu neutralnego oznaczającego przewagę nastrojów pozytywnych. Jednak lipcowy odczyt jest o 7,6 pkt. niższy niż wartość MIK zanotowana w styczniu 2022 r. Również ubiegłoroczny odczyt lipcowy (107 pkt.) był wyższy od obecnego o 4,6 pkt.

O niższym m/m wyniku MIK w tym miesiącu zadecydowały głównie dwa komponenty. Wydatki inwestycyjne i nowe zamówienia, których wartości znalazły się poniżej poziomu neutralnego, notując odpowiednio: 90,0 pkt. i 97,2 pkt. Hamowanie gospodarki jest widoczne również w pogarszającej się płynności finansowej oraz spadającej wartości sprzedaży. Takie wnioski płynął z lipcowego notowania MIK przygotowywanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego.