Dłuższa ważność Bonu turystycznego. W czasie rozpoczynających się ferii zimowych ta wiadomość na pewno okaże się dobra. Zainteresuje rodziny, które postawiły na odpoczynek w kraju. Mowa o Bonie turystycznym, który wciąż obowiązuje, co więcej przedłużono czas jego obowiązywania do 30 września br.

Z założenia Bon miał wspierać polskie rodziny przy jednoczesnym ożywieniu funkcjonowania branży turystycznej w czasie pandemii. To nic innego jak dokument uprawniający do kwoty 500 zł z przeznaczeniem na każde dziecko. Z ulgi może skorzystać każda rodzina, posiadająca, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dwukrotnie większa kwota. Ponadto Bon turystyczny przyznawany jest niezależnie od poziomu dochodów.

Dłuższa ważność Bonu turystycznego - dziecko lezy w śniegu.
Dłuższa ważność Bonu turystycznego

Bony czekają na aktywację

Jednym z powodów, dla których Prezydent RP postanowił przedłużyć funkcjonowanie Bonu, jest duża liczba niewykorzystanych ulg. Tylko na Mazowszu z ogólnej liczby przygotowanych ulg 660 tys. na aktywację czeka jeszcze ponad 180 tys. Oznacza to, że prawie 3/4 uprawnionych skorzystało z dopłaty do usług turystycznych lub ma zamiar niedługo z takowych skorzystać. A jest, z czego wybierać, bo udział w programie zgłosiło ponad 28 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Co istotne, bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Bon można aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami. Dodatkowe Informacje dostępne są na profilu PUE ZUS lub na specjalnej infolinii pod numerem telefonu 22 11 22 111.

Przeczytaj także: 1000 zł na dziecko – dodatkowe świadczenie już od stycznia 2022 r.

1000 zł na dziecko – dodatkowe świadczenie już od stycznia 2022 r. Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Wsparcie będzie przyznawane niezależnie od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Autor publikacji: Marek Chrzanowski

Rodzinny kapitał od ZUS

Kapitał ten przysługiwał będzie rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł. Świadczenie wypłacane będzie w miesięcznych ratach (po 500 zł) przez 2 lata albo po 1000 zł przez rok, w zależności od wyboru rodzica.

Prawo do świadczenia, będą mieli także rodzice, którzy już dziś mają dwoje lub więcej małych dzieci. Świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy, do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.