Home Aktualności Co dalej z delikatesami Alma?

Co dalej z delikatesami Alma?

W oświadczeniu z 14 października br. Alma Market poinformowała, że 15 września 2016 r. firma złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jednak do 14 października 2016 r. Spółka nadal oczekiwała na decyzję w tej sprawie. W związku z tym, że postępowanie sanacyjne nie zostało otwarte w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku, Zarząd Spółki z przyczyn formalnych złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Decyzja o jego złożeniu była podyktowana względami prawnymi.  We wniosku Spółka podtrzymała i poparła jednocześnie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Alma Market SA podkreśliła, że nie odstępuje od starań o otwarcie postępowanie sanacyjnego. Postępowanie to umożliwia dalsze działanie Spółki i prowadzenie biznesu. Uzyskanie zgody na sanację pozwoli nam podjąć działania zmierzające do restrukturyzacji firmy i naprawy oraz uzdrowienia przedsiębiorstwa. W trakcie postępowania zostanie przedstawiony plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe. – Czytamy w oświadczeniu.

 

źródło: Alma Market SA