Ciężkie życie na kredycie. Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce robi się coraz trudniejsza. Już co trzeci Polak odczuwa dotkliwie wzrost rat kredytów zarówno konsumpcyjnych, jak i hipotecznych. Takie wnioski płynął z najnowszego raportu „Polacy o cenach produktów i usług”, opracowanego przez agencję Inquiry. Zmniejsza się także siła nabywcza gospodarstw domowych. Blisko połowa badanych (46%) wskazuje, że w porównaniu z ubiegłym rokiem odczuwają spadek dochodów. Równie duża grupa osób spodziewa się, że podobna tendencja utrzyma się w najbliższej przyszłości.

Znaczący wzrost cen produktów i usług spowodował, iż w ciągu ostatniego miesiąca wzrosły obawy o możliwość terminowej spłaty kredytów. W maju 2022 r. odsetek osób deklarujących takie obawy wśród kredytobiorców wynosił 62% w porównaniu do 55% w marcu i 57% w kwietniu. Jednocześnie wzrost wysokości rat kredytów okazał się bardzo dotkliwy dla budżetu domowego co trzeciego kredytobiorcy. Dla dalszych 39% – raczej dotkliwy. Skala zjawiska jest niepokojąca, biorąc pod uwagę, że prawie połowa z nas spłaca kredyt konsumpcyjny lub hipoteczny.

Ciężkie życie na kredycie - mężczyzna trzyma w jednej ręce dokument, drugą trzyma się za głowę.
Ciężkie życie na kredycie

Drożyznę odczuwają wszyscy Polacy

Oprócz wzrostu rat kredytów, wielu Polaków odczuwa wzrost cen produktów i usług. Zdecydowana większość wskazuje w kolejnych falach badania, ze w ostatnim miesiącu wzrosły ceny produktów spożywczych (94%). Ponadto pozostałych produktów i usług (85%). Z miesiąca na miesiąc zwiększa się także odsetek osób, dla których wzrost cen produktów i usług jest uciążliwy. Na wysokie ceny skarży się już obecnie 2/3 badanych.  Wzrost cen powoduje, że musimy ograniczać wydatki, przy czym najczęściej rezygnujemy z wydatków na rozrywkę i kulturę. Ponadto także usługi gastronomiczne.

Badani dostrzegają także związek pomiędzy inflacją a sytuacją międzynarodową (70%), jak również ze wzrostem cen paliw (77%). Ponadto energii (69%) i transportu (52%), które podają najczęściej za przyczyny obecnej sytuacji. Dodatkowo Polacy tłumaczą wzrost cen wzrostem podatków (36%) oraz programami społecznymi, w tym 500+ (34%). W konsekwencji, aż 88% Polaków spodziewa się w najbliższych miesiącach wzrostu zarówno cen produktów spożywczych, jak i pozostałych produktów i usług. Na poprawę nastrojów nie wpływa również fakt, iż ponad połowa z nas negatywnie ocenia działania polskiego rządu w zakresie przeciwdziałania skutkom inflacji (54%).

Pełna wersja najnowszego raportu „Ceny produktów i usług” jest dostępna pod adresem: https://inquirymarketresearch.pl/polacy-o-cenach-produktow-i-uslug/

Źródło: Inquiry