Budowanie portfela inwestycyjnego. Zapraszamy Wszystkie kobiety zainteresowanie bezpiecznym inwestowaniem, pomnażaniem swoich pieniędzy i budowaniem niezależności finansowej na webinarium 31 marca 2022 r.

Obecne warunki uświadamiają nam, jak ważne jest budowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, z uwzględnieniem nie tylko tych składników, które dają duże zyski przy dobrej koniunkturze, ale także lokat zapewniających bezpieczeństwo naszych oszczędności w niepewnych czasach. W warunkach wojny czy kryzysu staje się to szczególnie istotne.
Porozmawiamy o inwestowaniu w kontekście budowania długoterminowego portfela inwestycyjnego, czyli zbioru różnego rodzaju inwestycji, takich jak akcje, obligacje, inwestycje rzeczowe (np. nieruchomości) czy złoto – z uwzględnieniem nie tylko różnych klas aktywów, ale i dywersyfikacji geograficznej.

Budowanie portfela inwestycyjnego - zapraszamy na webinarium 31 marca - biała plansza  z napisami i zdjęciem kobiety.
Budowanie portfela inwestycyjnego – zapraszamy na webinarium 31 marca

Aby dobrze zarządzać portfelem inwestycyjnym, trzeba odpowiednio przejść przez kolejne etapy jego planowania. Przejdziemy przez nie razem, odpowiemy na pytanie o to, jakie obszary do wyboru ma inwestor, w co może zaangażować posiadane środki oraz jaka część portfela powinna znajdować się w akcjach. Porozmawiamy też o tym, po co nam dywersyfikacja i świadomość indywidualnej awersji do ryzyka.

Dowiesz się m.in.:

👉 o inwestowaniu w kontekście budowania długoterminowego portfela inwestycyjnego, czyli zbioru różnego rodzaju inwestycji
👉 etapach planowania portfela inwestycyjnego
👉jakie obszary do wyboru ma inwestor
👉w co może zaangażować posiadane środki
👉jaka część portfela powinna znajdować się w akcjach
👉 po co nam dywersyfikacja i świadomość indywidualnej awersji do ryzyka.

Program:

Od oszczędzania do inwestycji
Budowa portfela inwestycyjnego – od czego zacząć
Konstruowanie portfela
Monitorowanie
W trakcie spotkania lub po skończonym wykładzie online będzie można zadawać pytania.
Serdecznie zapraszamy!

REJESTRACJA: https://kii.org.pl/wydarzenia/budowanie-portfela-inwestycyjnego/

Przeczytaj także: Co powinni robić liderzy, żeby zatrzymać pracownika?

Co powinni robić liderzy, żeby zatrzymać pracownika? Od 2008 r. nie było tak wielkiego kryzysu w retencji pracowników, z jakim mierzymy się obecnie. Według Microsoft Work Trend Index Survey1 41 proc. pracowników rozważa odejście od obecnego pracodawcy. Sprawia wrażenie prawda? Co zatem mogą zrobić liderzy, by ich pracownicy chcieli nadal z nimi pracować? Czy faktycznie walka o zatrzymanie talentów ma sens?