Bezrobocie w styczniu 2021 r. Kto został bez pracy? Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu  6,5%. Co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 punktu proc. Rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 punktu proc.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2021 roku wyniosła 1 089,6 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca 2020 roku liczba ta wzrosła o 43,2 tys. osób, czyli o 4,1%.

Wzrost bezrobocia w styczniu jest zjawiskiem stałym polskiego rynku pracy związanym z sezonowością zatrudnienia, upływem z końcem roku okresu na jaki zawarte były umowy czasowe. Ponadto zakończeniem udziału w działaniach aktywizacyjnych. 

Bezrobocie w styczniu 2021 r. Kto został bez pracy? - przestrzeń biurowa z pustymi biurkami i krzesłami.
Bezrobocie w styczniu 2021 r. Kto został bez pracy?

Sprzedawcy, kucharze i budowlańcy bez pracy

W tym roku na bezrobocie nałożyły się również wprowadzone w związku z pandemią obostrzenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.  W urzędach pracy w styczniu br. rejestrowali się przede wszystkim sprzedawcy, kucharze, pomocniczy robotnicy budowlani czy gospodarczy, ślusarze, mechanicy pojazdów samochodowych, magazynierzy i murarze. Są to zawody, w których od lat rejestruje się najwięcej bezrobotnych.

Co ważne, w żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%, choć był silnie zróżnicowany terytorialnie. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w wielkopolskim (3,9%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,6%).

Według danych Eurostat w grudniu 2020 r. Polska była, po Czechach drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem – 3,3%.

Rynek pracy w Polsce wykazuje się odpornością na kryzys wywołany COVID-19. Potwierdzają to dane Eurostatu. Dzięki instrumentom kierowanym do polskich przedsiębiorców udało się ochronić 6,7 mln miejsc pracy. 

Średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej według danych Eurostatu wynosi 7,5%.

Źródło: gov.pl