Bezrobocie w maju 2021 r. Maj jest trzecim miesiącem z rzędu, gdy poziom bezrobocia zmniejszył się. Dobra sytuacja na polskim rynku pracy to przede wszystkim efekt działań osłonowych podejmowanych przez Rząd. Zaproponowane rozwiązania pozwalają pracodawcom na przetrwanie tego trudnego dla wszystkich okresu. Kilka dni temu  Eurostat poinformował, że Polska po raz kolejny jest krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej – na poziomie 3,1%.

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort  rozwoju, pracy i technologii pracy do końca kwietnia br. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy przyznały wsparcie dla 7,7 mln miejsc pracy.

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju br. 6,1%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,2 punktu proc.

Bezrobocie w maju 2021 r. - dwa dokumenty leżą na stole.
Bezrobocie w maju 2021 r.

Bezrobocie w Polsce

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,7%). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 10%.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w maju br. wyniosła  było 1 028,3 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca kwietnia 2021 roku liczba ta spadła o 25,5 tys. osób, czyli o 2,4%.

W maju br. według wstępnych danych  pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 112,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 2,1 tys. (1,9%) więcej niż w kwietniu 2021 r. i o 36,6 tys. (48,4%) więcej niż w maju 2020 r.

Według opublikowanych 1 czerwca br. danych Eurostat bezrobocie w Polsce jest czwarty miesiąc z rzędu najniższe w Unii Europejskiej. Plasuje się na poziomie 3,1%. Tym samym jesteśmy krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej liczonej według definicji przyjętej przez Eurostat.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: 7 trendów napędzających rozwój polskiej gospodarki

7 trendów napędzających rozwój polskiej gospodarki. Sytuacja gospodarcza na świecie, w tym m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej, pozwala postawić tezę, że pandemia nie pozostawiła po sobie tak drastycznych szkód, jakich można było się spodziewać. Większość państw z regionu CEE nie odczuła kryzysu ekonomicznego tak mocno, jak inne kraje europejskie. A nawet poradziła sobie od nich lepiej pod względem gospodarczym, mimo bardzo dotkliwego kryzysu epidemicznego. Inwestycje zagraniczne, niskie bezrobocie, bardzo silny wzrost eksportu usług biznesowych i najbardziej atrakcyjna lokalizacja w CEE pod kątem usług nearshoringowych*. To tylko niektóre z trendów wymienionych w raporcie opracowanym przez centrum analityczne SpotData we współpracy ze spółką biurową Skanska.