Home Aktualności Baza Konkurencyjności dostępna dla wnioskodawców

Baza Konkurencyjności dostępna dla wnioskodawców

Od 1 stycznia 2018 r. stroną internetową właściwą do zamieszczania przez wnioskodawców zapytań ofertowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Wszystkie postępowania przeprowadzane zgodnie z zasadą konkurencyjności, które będą ogłaszane od 1 stycznia 2018 r. powinny być publikowane na powyższej stronie.