Home Aktualności Alior Bank przejął Meritum Bank

Alior Bank przejął Meritum Bank

Alior Bank nabył 97,9 proc. akcji Meritum Bank ICB. Przejęcie innowacyjnej i szybko rozwijającej się instytucji finansowej umożliwi wzmocnienie pozycji rynkowej Alior Banku, osiągnięcie znaczących synergii przychodowych i kosztowych oraz przyspieszenie dalszego rozwoju. Zamiarem Zarządu Alior Banku jest szybkie połączenie obu instytucji.

Alior Bank nabył 12 382 746 akcji Meritum Bank ICB, reprezentujących 97,9 proc. kapitału zakładowego oraz 95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum, za kwotę 352,5 mln zł. Zakup akcji został sfinansowany ze środków pochodzących z emisji obligacji podporządkowanych oraz emisji akcji Banku. Innova Financial Holdings S.à.r.l oraz WCP Coöperatief U.A., dotychczasowi akcjonariusze Meritum Banku, objęły 2 355 498 akcji nowej emisji Alior Banku o wartości 172,7 mln zł.

W następstwie zamknięcia transakcji do Rady Nadzorczej Meritum Banku zostali powołani: Wojciech Sobieraj (przewodniczący), prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Henryk Baniowski, Krzysztof Czuba, prof. Marek Michalski, Witold Skrok oraz Sławomir Tomkiewicz.
Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd Meritum Banku złożony z dwóch menedżerów wywodzących się z Alior Banku i trzech dotychczas pracujących w Meritum Banku. Są to:

  • Krzysztof Czuba – p.o. prezesa Zarządu odpowiedzialny za Pion Wsparcia,
  • Joanna Krzyżanowska – pierwsza wiceprezes Zarządu odpowiedzialna za Pion Handlowy, Pion Sprzedaży Własnej i Pion Rynków Finansowych,
  • Witold Skrok – p.o. wiceprezesa Zarządu odpowiedzialny za Pion Operacji i Pion Finansowy,
  • Grażyna Musiatowicz-Podbiał – odpowiedzialna za Pion Informatyki,
  • Hanna Wangler – odpowiedzialna za Pion Ryzyka.

Głównymi zadaniami nowego Zarządu Meritum Banku będą rozwój dotychczasowej działalności biznesowej oraz przygotowanie do połączenia z Alior Bankiem – powiedział Krzysztof Czuba, pełniący obowiązki prezesa Zarządu Meritum Banku.

Negocjacje dotyczące zakupu Meritum Banku rozpoczęliśmy w kwietniu 2014 r., a już w lutym 2015 r. uzyskaliśmy zgodę KNF na nabycie akcji. Jest to z pewnością jedna z najsprawniej przeprowadzonych transakcji z zakresu fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym. Planujemy utrzymać to dynamiczne tempo w kolejnych etapach procesu połączenia – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku.

Do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie i fuzję prawną Meritum Bank pozostanie odrębną spółką w ramach Grupy Kapitałowej Alior Banku. Integracja, czyli stopniowe połączenie procesów, systemów i infrastruktury IT obu banków oraz przygotowanie jednolitej oferty produktów i usług, zakończy się najpóźniej w IV kwartale 2015 r.

Unikatowe know-how i zaawansowane technologicznie rozwiązania stosowane w obu bankach oraz zespoły najwyższej klasy specjalistów stwarzają solidne podstawy do przyspieszenia tempa rozwoju. Jest to kluczowe dla stworzenia banku, który wyznacza standardy i trendy rynkowe oraz spełnia szybko zmieniające się oczekiwania i potrzeby klientów.

Alior Bank i Meritum Bank doskonale się uzupełniają. Razem dysponują nowoczesną, kompleksową ofertą produktów i rozwiązań dla klientów indywidualnych oraz segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, a także rozległą siecią dystrybucji własnej oraz partnerskiej. Zarówno Meritum Bank, jak i Alior Bank mają wyjątkowe doświadczenie w obsłudze segmentu Consumer Finance. Mocnymi stronami obu banków są duża baza obecnych klientów (łącznie blisko 3 mln) oraz wysoka efektywność w ich pozyskiwaniu, wzmacniana strategicznymi partnerstwami (m.in. z T-Mobile).

Źródło: biuro prasowe Meritum Bank