Home Aktualności 79 mln dotacji na rozwój stratupów

79 mln dotacji na rozwój stratupów

PARP podpisała 102 umowy na realizację projektów w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W naborze prowadzonym od czerwca 2016 r. wpłynęło 186 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 143 212 330 zł.

W sumie 102 start-upy otrzymały 78 926 693,84 mln zł na rozwój innowacyjnych produktów,  m.in.:  telemedyczny system wczesnego ostrzegania o zagrożeniu zdrowia osób starszych i urządzenie monitorujące zaburzenia rytmu serca, inteligentna platforma wykorzystująca Big Data do automatycznej diagnozy i naprawy stron www, a także ekologiczne bezobsługowe systemy do napowietrzania akwenów wodnych.

Wybrane do wsparcia PARP przedsięwzięcia biznesowe rozwijane były wcześniej w ramach programów inkubacji prowadzonych przez trzy Platformy startowe, sfinansowanych w ramach poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”:

• Hub of Talents, kierowaną przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,
• TechnoparkBiznesHub, kierowaną przez Kielecki Park Technologiczny,
• Connect, kierowaną przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny.