Już 17 listopada rusza Polsko-Ukraińskie Forum Ekonomiczne w ramach 7 edycji Kongresu 590 pt. „Łączymy Wszystkich”. Eksperci podejmą wciąż aktualny – niestety, niezwykle trudny i ważny temat wojny w Ukrainie. Zaproszeni goście omawiać będą wpływ wojny w Ukrainie na gospodarkę kraju w aspekcie polityki społecznej, edukacji, ochrony zdrowia czy wyzwań dla rynku pracy, spowodowanych napływem uchodźców za wschodniej granicy.

Forum odbędzie się w dniach 17 i 18 listopada 2022 na Uniwersytecie Rzeszowskim. Partnerem ze strony ukraińskiej jest Ukraińska Izba Przemysłowo- Handlowa oraz Ambasada Ukrainy w RP.

Spotkanie podzielone będzie na następujące obszary tematyczne:

• MIGRACJE

Największa fala uchodźców w Ukrainy już za nami, ale czy na pewno? Obecnie nasze działania powinny skupić się na obywatelach Ukrainy, którzy są już w Polsce i nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju. Ewentualnie tych, którzy chcą budować swoje życie tu, gdzie obecnie mieszkają. Ekonomia społeczna powinna obecnie skupić się wokół dostarczenia produktów i usług społecznych, na rzecz uchodźców, oraz możliwości pracy lub/i edukacji. Rozsądne działa w zakresie ekonomii społecznej dają im szanse na lepszą integrację w naszym kraju, a nam na dobre wykorzystanie potencjału i kompetencji, jakimi dysponują uchodźcy.

• RELOKACJA BIZNESU

W związku z wojną w Ukrainie większość działających tam firm stanęło przed koniecznością przeniesienia biznesu za granicę. Polska jest jedną z najczęściej wybieranych przez ukraińskich przedsiębiorców lokalizacji. Polski rząd i organizacje otoczenia biznesu podejmują wiele inicjatyw mających na celu pomoc ukraińskim przedsiębiorcom w przenoszeniu ich firm do naszego kraju. Możliwość szybkiego założenia firmy lub oddziału w Polsce, zatrudnienia pracowników z Ukrainy, a także dostęp do bezpłatnej edukacji dla dzieci – to tylko niektóre z czynników ułatwiających relokację biznesu. Jak jeszcze możemy pomóc ukraińskim MSP w relokacji ich biznesów? Jak możemy wykorzystać te sytuacje do zwiększenia współpracy polsko-ukraińskiej?

• POLITYKA SPOŁECZNA

Problemy demograficzne, wyzwania dla rynku pracy, imigracja wewnętrzna, edukacja w zmieniającym się świecie, powszechna dwujęzyczność – to tylko niektóre z wyzwań społecznych przed jakimi stoi obecnie Polska i Ukraina, jak i cały region Europy Środkowej. A co za tym idzie stanowią kluczowe elementy w budowie nowego rozdziału we wzajemnych relacjach.
W każdym z nich wystąpią przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych i przedsiębiorcy.

W każdym z nich wystąpią przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych i przedsiębiorcy.

Do udziału w Polsko-Ukraińskim Forum Ekonomicznym w ramach 7 edycji Kongresu 590 pt. „Łączymy Wszystkich” organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek administracji publicznej i instytutów badawczych zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub wymianą wiedzy i doświadczeń z ukraińskimi partnerami.

REJESTRACJA: https://formularze.kig.pl/pl/2022-11-17-ukraina/ 


Forum odbędzie się w językach polskim i ukraińskim. Wstęp dla zarejestrowanych gości KIG jest bezpłatny!