Home Aktualności 16 maja 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zasadach wspierania...

16 maja 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zasadach wspierania nowych inwestycji.

Ustawa w istotny sposób zmienia system udzielania zwolnień podatkowych, dotychczas znany inwestorom w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Nowy instrument wsparcia może być wdrożony w czerwcu tego roku

Ze względu na znaczne przyspieszenie prac nad przyjęciem ustawy, która oczekuje obecnie już tylko na podpis Prezydenta, bardzo realne staje się wdrożenie nowego instrumentu wsparcia już w czerwcu bieżącego roku.

Należy pamiętać, że zwolnienie w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowych inwestycji jest podstawowym mechanizmem wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie istotnym dla dużych firm, dla których możliwości uzyskania dotacji są znacząco ograniczone.

„Bardzo istotną kwestią, która pojawiła się finalnie w zapisach nowej ustawy, a której nie przewidywał jej pierwotny projekt, jest wprowadzenie możliwości chronologicznego rozliczania pomocy publicznej przez przedsiębiorcę w przypadku posiadania co najmniej dwóch decyzji o wsparciu (czy też zezwoleń, w odniesieniu do przepisów obowiązującej jeszcze ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych). Dzięki doprecyzowaniu tej kwestii, możliwe będzie uniknięcie licznych sporów pomiędzy inwestorami, a organami skarbowymi, które kwestionowały takie podejście.”

Opracowanie: Jacek Zimoch Starszy Menedżer w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC