Home Biznes Zero waste w firmie – nowy trend w biznesie?

Zero waste w firmie – nowy trend w biznesie?

Zero Waste może być kolejnym trendem CSR-owym w przedsiębiorstwie. Ma on na celu  na celu zwiększenie świadomości w obszarach: zużycia papieru, wody, energii, recyklingu, zagospodarowania odpadów, optymalizacji łańcucha dostaw.

Ponad 80% firm zamierza kontynuować lub wdrożyć nowe działania skierowane do różnych grup interesariuszy, przy czym 84% ankietowanych deklaruje zaangażowanie zarządu w planowanie strategii CSR. Wzrasta rola CSR w organizacji, ale również zwiększa się rozumienie potrzeby uwzględnienia różnorodności perspektyw poszczególnych grup interesariuszy.

Jak wynika z najnowszej edycji badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”, coraz więcej firm wdraża program Zero Waste, który ma na celu zwiększenie świadomości w obszarach: zużycia papieru, wody, energii, recyklingu, zagospodarowania odpadów, optymalizacji łańcucha dostaw.  56% respondentów Barometru przykłada wagę do tego, w jaki sposób produkty, które kupują oddziałują na społeczeństwo i ekologię.

 

Źródło: MarketNews24