Pieniądze z UE na zdobywanie wiedzy – ponad 8 mln zł. Mikro, mali i średni, a także duzi przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz studiów podyplomowych dla siebie oraz swoich pracowników. Operator wybrany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczął już nabór. Ze wsparcia finansowego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju mogą skorzystać branże motoryzacyjne, z uwzględnieniem elektromobilności. Ponadto sektor mody i innowacyjnych tekstyliów.

Przede wszystkim jest to kolejna możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń lub studiów w ramach programu „Kompetencje dla sektorów”, które zostało uruchomione w sierpniu tego roku.

Pieniądze z UE na zdobywanie wiedzy - ponad 8 mln zł - sala szkoleniowa z uczestnikami
Pieniądze z UE na zdobywanie wiedzy – ponad 8 mln zł

Ponadto wielu przedsiębiorców wykorzystuje czas pandemii i pracy zdalnej na rozwój. Czas, który obecnie w większym stopniu spędza w domowym zaciszu, przeznacza na poszerzanie kompetencji. Nowa rzeczywistość wymaga nowych umiejętności.

Pieniądze z UE dla mody i innowacji

Na szkolenia dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów przeznaczone jest 1,6 mln zł, zaś w branży motoryzacyjnej do podziału jest aż 6,5 mln zł. Aby otrzymać dofinansowanie na usługi rozwojowe firma musi spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz zobowiązać się do wniesienia wkładu w wysokości min. 20 proc.

Tematyka usług objętych wsparciem wynika ściśle z rekomendacji wydanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji działające w różnych branżach. Na podstawie rekomendacji przygotowanych przez Rady, PARP sukcesywnie uruchamia kolejne działania szkoleniowo-doradcze dla sektorów. Ich celem jest podniesienia kompetencji w najważniejszych obszarach. Rady są platformą współpracy na linii biznes-edukacja-administracja. Ponadto ich głównym zadaniem jest wyznaczenie kierunków zmian oraz wskazanie luk kompetencyjnych w sektorach. 

Tematy szkoleń dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów

oferta „Przepis na rozwój – kompetencje szyte na miarę” operatora HRP Group Sp. z o.o. obejmują m.in.:

 • konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych;
 • zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin;
 • konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży;
 • wytwarzanie odzieży miarowej damskiej;
 • sztuka bezpośredniej sprzedaży i doradztwa przy zakupie;
 • sprzedawanie odzieży krótkoseryjnej i luksusowej typu made to measure (MTM).

Tematy szkoleń dla branży motoryzacyjnej

oferta „Przepis na rozwój – rozpędzamy kompetencje w branży moto” operatora HRP Group Sp. z o.o. obejmują m.in.:

 • mentor w branży motoryzacyjnej;
 • instruktor praktycznej nauki zawodu (kwalifikacje wymienione w §10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U. 2019 poz. 391);
 • utrzymanie ruchu (specjalista utrzymania ruchu);
 • operator CNC (w zakresie tworzenia narzędzi i matryc);
 • lakiernictwo (lakiernik).

Cały czas realizowane są również projekty dla sektora budownictwa, finansów, turystyki, IT, zdrowia i opieki społecznej oraz mody (I edycja). A od sierpnia 2020 r. można także zgłaszać się na szkolenia w branży motoryzacyjnej oraz mody (II edycja). Zachęcamy przedsiębiorców do zgłaszania się online poprzez formularz na naszej stronie.

Dofinansowane mogą być wyłącznie usługi doradcze i szkoleniowe, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, administrowanej przez PARP. Ponadto dodatkowe informacje o wsparciu można znaleźć na stronach internetowych: Kompetencje dla sektorów oraz Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla przedsiębiorców.

Źródło: PARP