Ulga na nowe technologie CIT – kto może z niej skorzystać? Technologie otaczają ludzi z każdej strony, a z roku na rok przybywa urządzeń i rozwiązań, które są innowacyjne i niezwykłe. Z tego też powodu warto zdecydować się na inwestycje w różnorodne projekty technologiczne.

Co to jest ulga na nowe technologie CIT?

Ulga na nowe technologie CIT została uregulowana w art. 18 ustawy o CIT. Dzięki niej możliwe jest odliczenie od dochodu wydatków, które zostały poniesione podczas nabycia nowych technologii przez podatnika. Co można określić mianem „nowych technologii”?

ulga na nowe technologie cit

Nowe technologie to wszystkie rozwiązania, które mogą wnieść wartość niematerialną oraz prawną. Mogą być to np. rozwojowe wyniki badań, bądź też udoskonalone usługi, które nie były używane na świecie przez okres co najmniej ostatnich 5 lat. 

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga nie przysługuje wszystkim. Do takich ulg uprawnione są osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą (jednoosobową lub spółki). Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtowo lub w oparciu o kartę podatkową.

Źródło: Panasiuk & Partners

Przeczytaj także: Ulga dla klasy średniej. Jak z niej skorzystać i kiedy się opłaca?

Ulga dla klasy średniej. Jak z niej skorzystać i kiedy się opłaca? Nowy Polski Ład podatkowy wprowadził tzw. ulgę dla klasy średniej. Polega ona na możliwości obniżenia sobie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym przez pracowników i przedsiębiorców nieprzekraczających w danym roku określonych progów przychodowych. Kto może z niej skorzystać, jakie są zasady jej przyznawania? Jak działa rozliczenie wspólnie z małżonkiem, a w jakich przypadkach opłaca się złożyć wniosek o rezygnację z ulgi?

Ulga dla klasy średniej – dla kogo?

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy (także osoby zatrudnione na etacie za granicą, samodzielnie obliczające i wpłacające zaliczki na podatek) oraz przedsiębiorcy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowani wg skali podatkowej.